SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

OCAK 2023 1.BİRLEŞİM

OCAK 2023 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

BİRİNCİ BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 04.01.2023 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

Vakfıkebir Belediyesi Ocak 2023 meclis toplantısı birinci birleşimi 04.01.2023 Çarşamba günü saat 14.20’de belediye meclis toplantı salonunda Meclis Başkanı Muhammet Balta başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış. Yapılmış ve yapılmakta olan işler hakkında bilgi verildi.

Gündemin 2. Maddesi: Yoklama. İsim okumak suretiyle yoklama;

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Havva KURT

+

Ahmet BAŞTAN

+

Metin Ali KARADENİZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Okan BİLGİN

+

Ali ALAY

+

Özer AKTAŞ

-

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Selim ALP

-

Enver İSKENDEROĞLU

+

Şenol BÜLBÜL

+

Erol BAHADIR

+

Şerafettin FURUNCU

+

Fatih SİVRİ

+

Yusuf SAĞLAM

+

Başkan, toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldı, birleşimi açıldı.

Meclis Başkanlığına hitaben Meclis Üyeleri Özer Aktaş ve Selim Alp’in izin dilekçesi okundu. Meclis Üyeleri Özer Aktaş ve Selim Alp’in izinli sayılmaları oy birliğiyle kabul edildi.

Önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata olmadığı görüldü.

Gündem dışı müzekkerelerin olduğu görüldü.

Meclise sunulan Zabıta Müdürlüğü ibareli 02.01.2023 tarihli ve 4831 sayılı “Maktu Mesai” konulu yazı olduğu görüldü. Oybirliğiyle gündeme alındı.

Meclise sunulan Fen İşleri Müdürlüğü ibareli 02.01.2023 tarihli ve 4832 sayılı “61 HK 213 Plakalı Araç” konulu yazı olduğu görüldü. Oybirliğiyle gündeme alındı.

Gündem Dışı 1. Madde: Maktu Mesai. Zabıta Müdürlüğü ibareli 02.01.2023 tarihli ve 4831 sayılı “Maktu Mesai” konulu yazı okundu. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündem Dışı 2. Madde: 61 HK 213 Plakalı Araç. Fen İşleri Müdürlüğü ibareli 02.01.2023 tarihli ve 4832 sayılı “61 HK 213 Plakalı Araç” konulu yazı okundu. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündem diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 3. Maddesi: 2023 Yılı Meclis Tatil Ayının Görüşülmesi. Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 21.12.2022 tarihli ve 4681 sayılı, “2023 Meclis Tatil Ayı”nın belirlenmesi hususundaki yazı okundu. Yazı hakkında konuşma talep eden olmadı.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesi 2’nci fıkrası “… Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir.” gereği, Belediye Meclisimizin 2023 yılı tatilinin ağustos olarak belirlenmesi meclisimizce oybirliği ile kabulüne ve gereği için kararın Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 1)

Gündemin 4. Maddesi: Denetim Komisyonu Oluşturulması, Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 21.12.2022 tarihli ve 4682 sayılı, “Denetim Komisyonu Oluşturulması” hususundaki yazı okundu. Yazı hakkında konuşma talep eden olmadı.

Denetim Komisyonu beş kişiden oluşmak üzere, AK Parti Grup Başkan Vekili Ali Bayram Tanrıverdi, Meclis Üyeleri Enver İskenderoğlu ve Metin Ali Karadeniz tarafından Belediye Meclisine sunulan önergede; Meclis Üyeleri Ahmet Salih Birincioğlu, Yusuf Sağlam ve Özer Aktaş aday gösterildiler. MHP’yi temsilen Şenol Bülbül ve İYİ partiyi temsilen Okan Bilgin aday oldu.

Denetim Komisyonu seçimi için yapılan “gizli” oylamada 14 oy kullanıldığı, oyların tamamının geçerli olduğu görüldü. Yapılan sayım sonucunda; Meclis üyeleri Ahmet Salih Birincioğlu (14) oy, Yusuf Sağlam (14) oy, Özer Aktaş (14) oy, Şenol Bülbül (14) oy ve Okan Bilgin (14) oy alarak Denetim Komisyonu üyeliğine seçildiler. (Karar 2)

Gündemin 5. Maddesi: Gelir Tarifesi Değişikliği. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 30.12.2022 tarihli ve 4813 sayılı “Gelir Tarifesi Değişikliği” konulu yazı okundu. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 6. Maddesi: Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Çalıştırılması. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ibareli 30.12.2022 tarihli ve 4815 sayılı “Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Çalıştırılması” konulu yazı okundu. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Konuşma talebi olmadı. Komisyondaki konuların görüşülmesi için 05.01.2023 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime son verildi. 04.01.2023

Muhammet BALTA Havva KURT Yusuf SAĞLAM

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi