SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

ŞUBAT 2018 1.BİRLEŞİM

ŞUBAT 2018 MECLİS TOPLANTI 1. BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 07.02.2018 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KATİP ÜYELER : Cayit KURT ve Özer AKTAŞ

YOKLAMA

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Eyüp YAVUZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Fatih SİVRİ

+

Alaettin ŞANLITÜRK

+

Halil İbrahim GARBETOĞLU

+

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Metin Ali KARADENİZ

+

Aydın ÇALIŞ

+

Özer AKTAŞ

+

Cayit KURT

+

Soner BEKTAŞ

+

Davut SAĞLAM

+

Şerafettin FURUNCU

+

Erol BAHADIR

+

Yavuz SAYİN

+

Vakfıkebir Belediyesi Şubat 2018 Meclis toplantısı birinci birleşimi 07.02.2018 Çarşamba günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Muhammet BALTA başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış, yoklama; Başkan, ekseriyet mevcut olduğu görülmüştür. Oturumu açıyorum dedi.

Meclis Üyelerinin tamamının toplantıya katıldığı görüldü.

“Zeytin Dalı Harekatı” icrasında görev alan Türk Silahlı Kuvvetlerimize Başarı, Şehitlerimize rahmet, gazilerimize acil şifa temennileri ile oturum açıldı. Yapılmış ve yapılmakta olan işler hakkında bilgi verildi.

Gündem dışı dosya olduğu görüldü.

Gündem Dışı 1. Madde: Gündem dışı avam proje onayı, oybirliğiyle gündeme alındı. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 06.02.2018 tarihli ve 90548586-298 sayılı, Hacıköy Mahallesi 373 ada 5 nolu parselde kayıtlı taşınmazda avam proje onayı konulu yazısı okundu.

Talep edilen, Hacıköy Mahallesi F42c17d4d pafta, 373 ada, 5 nolu parselde kayıtlı taşınmazda yapılacak inşaat için hazırlanan avam proje onaylanması talebi. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, İmar Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündem Dışı 2 Madde: Gündem dışı Şalpazarı Belediyesi ve Tonya Belediyesi ile işbirliği yapılması, oybirliğiyle gündeme alındı. Destek Hizmetleri Müdürlüğü ibareli 07.02.2018 tarihli ve 573558021/9 sayılı, Şalpazarı Belediyesi ve Tonya Belediyesi ile işbirliği yapılması konulu yazısı okundu.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesi 1’inci fıkra (p) bendi ve 75’inci maddesi 1’inci fıkra (a) bendi gereği taleplerin mecliste değerlendirilmesi talebi. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 2. Maddesi: Bilirkişi Seçimi. Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 01.02.2018 tarihli ve 78788835-269 sayılı, belediyemiz meclisinin 04.01.2018 tarihli 7 sayılı kararı ile seçilmiş Deregözü mahallesinden, 61858342704 TC nolu, Ahmet SAĞLAM ve Yıldız Mahallesinden 36884175046 TC nolu, Yılmaz KERİM’in sabıka kayıtlarının olması bilirkişilik yapmalarına engel olduğundan adı geçen şahısların yerlerine iki bilirkişi görevlendirilmesi konulu yazı okundu.

Konu hakkında konuşma talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul verildi.

Gündemin 3/a. Maddesi: İmar Komisyonu’nun Trafo yeri raporu. Belediye meclisimizin 03.01.2018 tarihli birleşiminde, İmar Komisyonu’na havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 29.12.2017 tarihli ve 90548586-2077 sayılı, “Trafo Yeri” konulu yazıya ait İmar Komisyonu raporu. Komisyon Başkanı raporu tamamlamak için gündemde kalmasını talep etti. Gündemde kalması oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 3/b. Maddesi: İmar Komisyonu’nun Köyden Mahalleye Dönüşen Alanlarda İlave Bodrum Kat Verilmesi Raporu. Belediye meclisimizin 03.01.2018 tarihli birleşiminde, İmar Komisyonu’na havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 29.12.2017 tarihli ve 90548586-2078 sayılı, “Köyden Mahalleye Dönüşen Alanlarda İlave Bodrum Kat Verilmesi” konulu yazıya ait İmar Komisyonu raporu okundu. Rapor hakkında konuşma talep eden olmadı. Rapora göre;

3194 sayılı imar kanunu 27. madde ve Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 5.bölüm 52. maddesi “Köy ve mezraların yerleşik alanlarında 2 kat (6.50) m. den fazla katlı bina yapılamaz. Meyilden dolayı birden fazla kat kazanılamaz. Zemin döşemesi üstü tabii zemine (0.50) m. den fazla gömülü olan hacimler ikamete tahsis edilemez.” Gereği, 2 bodrum katın mesken dışı kat olarak ruhsat verilmesi yönetmeliğe aykırı olduğundan talebin reddi, şeklindeki İmar Komisyonu raporu doğrultusunda, meclisimizce oy birliğiyle kabulüne, gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi. (Karar No:1)

Gündemin 4. Maddesi: Üzüm Sıkma Makinesi İçin Destek Talebi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ibareli 01.02.2018 tarihli ve 269 sayılı, “Yöresel Ürünlerde Kadının Emeği” adlı projeye yardım talebi konulu yazı okundu.

“Yöresel Ürünlerde Kadının Emeği” adlı projede yöresel tarımsal ürünlerin değerlendirilmesi ve üzüm sıkma makinesine ihtiyaç duyulması. Üzerine maliyetin Bin Türk Liralık kısmının karşılanması talebi. Konu hakkında konuşma talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul verildi.

Gündemin 5. Maddesi: Dilek ve Temenniler; Söz almak isteyenler soruldu. Söz alan olmadı.

Gündemin 6. Maddesi: Kapanış; Başkan, Gündemde görüşülecek başka madde yok ancak komisyon çalışmalarını takip etmek için Şubat 2018 toplantısı, 2. Birleşimi 08.02.2018 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime son verildi. 07.02.2018

Muhammet BALTA Cayit KURT Özer AKTAŞ

Belediye Başkanı Katip Katip

Meclis Başkanı