SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

TEMMUZ 2020 2.BİRLEŞİM

TEMMUZ 2020 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

İKİNCİ BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 02.07.2020 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Şerafettin FURUNCU

Vakfıkebir Belediyesi Temmuz 2020 meclis toplantısı ikinci birleşimi 02.07.2020 Perşembe günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Meclis Başkanı Muhammet Balta başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Yoklama. Başkan tarafından, isim okumak suretiyle yoklama;

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet Balta

+

Havva Kurt

+

Ahmet Baştan

+

Metin Ali Karadeniz

-

Ahmet Salih Birincioğlu

+

Okan Bilgin

-

Ali Alay

+

Özer Aktaş

+

Ali Bayram Tanrıverdi

+

Selim Alp

+

Enver İskenderoğlu

+

Şenol Bülbül

+

Erol Bahadır

+

Şerafettin Furuncu

+

Fatih Sivri

-

Yusuf Sağlam

-

Başkan, toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldı, birleşimi açıyorum dedi.

Önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata olmadığı görüldü.

Meclis Başkanlığına hitaben Meclis Üyesi Fatih Sivri, Okan Bilgin, Yusuf Sağlam ve Metin Ali Karadeniz’in izin dilekçeleri okundu. Meclis Üyesi Fatih Sivri, Okan Bilgin, Yusuf Sağlam ve Metin Ali Karadeniz’in izinli sayılması oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin, Başkanlık divanı başlıklı 9’uncu maddesi “…yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü oturuma, meclis başkan vekili başkanlık yapar.” ibaresi gereği, başkan, meclise başkanlık yapmak üzere Meclis Birinci Başkan Vekili Enver İskenderoğlu’na yerini bıraktı. 02.07.2020

Muhammet BALTA Havva KURT Şerafettin FURUNCU

Belediye Başkanı Katip Üye Yedek Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

TARİH : 02.07.2020

BİRLEŞİM : 2

OTURUM : 2

MECLİS BİRİNCİ BAŞKAN V. : Enver İSKENDEROĞLU

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Şerafettin FURUNCU

Gündemin 2. Maddesi: 2019 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi. Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 25.03.2020 tarihli ve E.563 sayılı, “2019 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi” konulu yazı okundu. Konu hakkında görüş talep eden olmadı.

2019 yılı faaliyet raporu sunumu yapıldı. Başkan vekili söz almak isteyenleri sordu. Meclis Üyesi Ahmet Salih Birincioğlu söz istedi.

Meclis Üyesi Ahmet Salih Birincioğlu, dolu bir faaliyet raporu oldu. Emeği geçenlerin eline sağlık. Başkan ve muhtarlar yüz yüze görüşmeleriyle güzel çalışmalar olmuş. Koronavirüs döneminde çok iyi çalışıldı. Ekiple ve kararlılıkla çalışma olmuş. Teşekkür ederim.

Başkan vekili, Başkan ve ekibi teşekkür ederim. Faaliyet Raporu oya sunuldu. Faaliyet Raporu için yapılan oylamada, oy birliği ile kabulüne ve gereği için kararın Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 7)

Başkan vekili, meclise başkanlık yapmak üzere başkana yerini bıraktı.

Enver İSKENDEROĞLU Havva KURT Şerafettin FURUNCU

Meclis Birinci Başkan V. Katip Üye Yedek Katip Üye

Meclis Üyesi Meclis Üyesi Meclis Üyesi

TARİH : 02.07.2020

BİRLEŞİM : 2

OTURUM : 3

MECLİS BİRİNCİ BAŞKAN V. : Muhammet Balta

KÂTİP ÜYELER : Havva Kurt ve Şerafettin FURUNCU

Gündemin 3. Maddesi: 2019 Yılı İdare ve Kesin Hesabının Görüşülmesi. Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 07.05.2020 tarihli ve E.654 sayılı, “2019 Yılı İdare ve Kesin Hesabının Görüşülmesi” konulu yazı okundu. Konu hakkında görüş talep eden olmadı.

Yapılan görüşmede; Başkanlık makamından havaleli 2019 yılı Bütçe Kesin Hesap ve Cetvelleri Belediye Meclisinde okundu.

1- BÜTÇE GELİRLERİ

Gelir Türü

Tahmini Gelir(TL)

Yıl Sonu Tahsilat(TL)

Gerçekleşme Oranı(%)

Toplam Bütçe İçindeki Pay (%)

Vergi Gelirleri

6.154.800,00

2.807.180,77

62,93

11,63

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2.931.000,00

808.577,78

97,17

3,35

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2.500.000.00

1.518.709,00

100

6,29

Diğer Gelirler

11.901.000,00

8.590.593,16

100

35,58

Sermaye Gelirleri

800.000,00

0,00

Red ve İadeler

-140.800,00

0,00

Toplam

24.146.000,00

13.725.060,71

Gelir Türü

2018 Yılından Devreden Tahakkuk (TL)

2019 Yılı Tahakkuk (TL)

Toplam Tahakkuk (TL)

Yıl Sonu Tahsilat (TL)

Gerçekleşme Oranı(%)

Vergi Gelirleri

2.121.253,29

2.339.640,97

4.460.894,26

2.807.180,77

62,93

Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri

444.746,40

387.352,16

832.098,56

808.577,78

97,17

Alınan Bağ.ve Yard. ile Özel. Gel.

0,00

1.518.709.00

1.518.709.00

1.518.709.00

100,00

Diğer Gelirler

0,00

8.590.593,16

8.590.593,16

8.590.593,16

100,00

Sermaye Gelirleri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Toplam

2.565.999,69

12.836.295,29

15.402.294,98

13.725.060,71

TOPLAM TAHAKKUK : 15.402.294,98 TL

YILI TAHSİLAT : 13.725.060,71 TL

2020 YILINA DEVREDİLEN ALACAK : 1.677.234,27 TL

RED VE İADELER : -140.800,00 TL

2- BÜTÇE GİDERLERİ

Gider Türü

Bütçe Tahmini(TL)

Gerçekleşen Gider(TL)

Gerçekleşme Oranı(%)

Toplam Gider İçindeki Pay(%)

Personel Giderleri

6.006.388,84

4.660.725,22

77,60

16,14

Sosyal Güvenlik Kurumu Ödemeleri

799.608,57

746.131,23

93,31

2,58

Mal ve Hizmet Alımları

14.633.000,00

22.246.915,93

152,,03

77,03

Faiz Giderleri

605.000,00

713.549,79

52,37

2,47

Cari Transferler

1.362.502,59

150.646,14

11,06

0,52

Sermaye Giderleri

3.439.500,00

362.033,28

10,53

1,25

Borç Verme

0,00

0,00

0

0,00

Yedek Ödenek

2.300.000,00

0,00

0

0,00

TOPLAM

29.146.000,00

28.880.001,59

99,99

3- BİLANÇO VE MİZAN

2019 yılı mali tabloları genel olarak incelendiğinde dönem sonu itibariyle;

  1. Dönen Varlıklar : 2.650.649,05 TL.
  2. Duran Varlıklar : 29.012.711,61 TL.
  3. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar : 20.018.403,02 TL.
  4. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar : 3.407.164,69 TL.
  5. Öz Kaynaklar : 8.237.792,95 TL.

4- Belediyemizin taşınır ve taşınmaz mal yönetmeliğine göre tüm menkul ve gayrimenkullerinin kayıt altına alındığı ve muhasebeleştirildiği ve gerekli cetvellerin düzenlendiği görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40. Maddesi gereğince hazırlanan 2019 yılı kesin hesap cetvellerinin ilgili Yönetmelik hükümleri gereğince hazırlandığı, bütçede tertibi açılmamış, ödenek verilmemiş bir hizmet, mal ve yapım işleri için harcama yapılmadığı, ödenek üstü harcama bulunmadığı, bütçe giderlerinin 5393 sayılı Belediye Kanunun’nun 14. maddesinde yazılı, belediyenin görev, yetki ve sorumluluklarıyla 60. maddesinde yazılı belediyenin giderlerini kapsadığı görülmüştür.

2019 Yılı İdare ve Kesin Hesabı her madde için isim okumak suretiyle yapılan “Açık Oylama” sonucu meclisimizce oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 8)

Söz almak isteyenler soruldu. Söz isteyen olmadı.

Temmuz 2020 meclis toplantısı üçüncü birleşimi için 03.07.2020 Cuma günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime son verildi. 02.07.2020

Muhammet BALTA Havva KURT Şerafettin FURUNCU

Belediye Başkanı Katip Üye Yedek Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi