SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

TEMMUZ 2020 3.BİRLEŞİM

TEMMUZ 2020 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 03.07.2020 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Şerafettin FURUNCU

Vakfıkebir Belediyesi Temmuz 2020 meclis toplantısı üçüncü birleşimi 03.07.2020 Cuma günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Meclis Başkanı Muhammet Balta başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Yoklama. Başkan tarafından, isim okumak suretiyle yoklama;

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet Balta

+

Havva Kurt

+

Ahmet Baştan

-

Metin Ali Karadeniz

-

Ahmet Salih Birincioğlu

+

Okan Bilgin

+

Ali Alay

+

Özer Aktaş

+

Ali Bayram Tanrıverdi

+

Selim Alp

+

Enver İskenderoğlu

+

Şenol Bülbül

-

Erol Bahadır

+

Şerafettin Furuncu

+

Fatih Sivri

-

Yusuf Sağlam

-

Başkan, toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldı, birleşimi açıyorum dedi.

Önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata olmadığı görüldü.

Meclis Başkanlığına hitaben Meclis Üyeleri Ahmet Baştan, Fatih Sivri, Metin Ali Karadeniz, Şenol Bülbül ve Yusuf Sağlam’ın izin dilekçeleri okundu. Meclis Üyeleri Ahmet Baştan, Fatih Sivri, Metin Ali Karadeniz, Şenol Bülbül ve Yusuf Sağlam’ın izinli sayılması oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 2/a Maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonunun “Nakit Kredi Talebi” Raporu. Belediye Meclisimizin 01.07.2020 tarihli birleşiminde, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 25.06.2020 tarihli ve E.833 sayılı, “2.250.000 TL (İki milyon iki yüz elli bin. TL) Nakit Kredi” konusundaki yazıya ait Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor;

“Cari Ödemelerde Kullanmak için Nakit Kredi İşi İçin İller Bankası A.Ş.’den 2.250.000,00.TL- (İki milyon iki yüz elli bin TL. ) Nakit Kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve%100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Muhammet BALTA’nın yetkilendirilmesi” şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabulüne ve gereği için kararın Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 9)

Gündemin 2/b Maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonunun “Sokak Sağlıklaştırma Projesi Yapımı İçin Kredi Talebi” Raporu. Belediye Meclisimizin 01.07.2020 tarihli birleşiminde, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Fen İşleri Müdürlüğü ibareli 25.06.2020 tarihli ve E.835 sayılı, “Peyzaj Uygulama Projeleri için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 1.000.000TL. hibe temin edilmiş olup, kalan kısmı için İller Bankasından 2.000.000TL kredi kullanılması” konusundaki yazıya ait Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor;

“Cari Ödemelerde Kullanmak için Nakit Kredi İşi İçin İller Bankası A.Ş.’den 2.000.000,00.TL - (İki milyon TL. ) Nakit Kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve%100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Muhammet BALTA’nın yetkilendirilmesi” şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada raporun başlangıç kısmında yer alan “Cari Ödemeler” yerine “14 Şubat Kurtuluş Caddesi ve Gülbaharhatun Caddesi Peyzaj Uygulamaları” şeklinde değiştirilerek oy birliği ile kabulüne ve gereği için kararın Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 10)

Gündemin 2/c Maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonunun “Bilirkişi Görevlendirilmesi” Raporu. Belediye Meclisimizin 01.07.2020 tarihli birleşiminde, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 25.06.2020 tarihli ve E.836 sayılı, “İlçemiz Sinanlı ve Bahadırlı Mahallelerinde 3402 sayılı Kadastro Kanunu 22/a maddesine göre güncelleme çalışmalarında görev almak üzere her mahalleden 6 adet bilirkişi görevlendirilmesi” konusundaki yazıya ait Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor;

“İlçemiz Sinanlı ve Bahadırlı Mahallelerinde 3402 sayılı Kadastro Kanunu 22/a maddesine göre güncelleme çalışmalarına başlanacaktır. Mahalledeki taşınmazların geometrik ve hukuki durumlarını bilen;

Sinanlı Mahalle Muhtarı tarafından; Mehmet oğlu 54175597698 kimlik nolu Hasan BAHADIR, Sabahattin oğlu 28721447140 kimlik nolu Hayri KARKAÇ,Yusuf oğlu 27617483996 kimlik nolu Remzi GÜL, Mustafa oğlu 23846609626Ahmet ŞEKER, Mehmet oğlu 26780511864 kimlik nolu Ahmet SAĞIR ve Mehmet oğlu 28919440502 kimlik nolu Paşa SİNAN önerilmiştir.

Bahadırlı Mahalle muhtarı tarafından; Osman oğlu 29606417500 Muhammet ŞENTÜRK, Hasan oğlu 31148366192 kimlik nolu Osman BAHADIR, Yusuf oğlu 23348626138 kimlik nolu Göksal YILDIZ, Ali oğlu 30758379158 nolu Kemal BAHADIR, Mehmet oğlu 31031370008 kimlik nolu Osman BAHADIR ve Süleyman oğlu 31007370810 kimlik nolu Muhammet BAHADIR önerilmiştir.

3402 sayılı Kadastro Kanunu 22/a maddesine göre güncelleme çalışmalarına başlanacaktır. Mahalledeki taşınmazların geometrik ve hukuki durumlarını bilen her mahalleden 6 adet bilirkişinin oybirliğiyle kabulüne ve gereği için kararın Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 11)

Gündemin 2/d Maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonunun “7244 sayılı Kanun Gereği Gayrimenkul Kiraları” Raporu. Belediye Meclisimizin 01.07.2020 tarihli birleşiminde, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 25.06.2020 tarihli ve E.836 sayılı, “7244 Sayılı “Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” gereği, 19.03.2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kira ve işgaliye gelirlerini, 3 ay ertelenmesi” konusundaki yazıya ait Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor;

“7244 sayılı Yeni Koronavirus (Covıd-l9) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasana Dair Kanun'un 1.maddesi (ç) bendinde "Büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak ilgili mevzuatınca yapılan satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların, 19/3/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının 3 ay ertelenmesine büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve birliklerde meclis; bağlı kuruluşlarda ise yetkili karar organı yetkilidir. Bu süreler, bitiminden itibaren ilgisine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı veya İçişleri Bakanı tarafından 3 aya kadar uzatılabilir. Söz konusu alacaklar ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilir. Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak kira bedelleri tahsil edilmez." denildiği, bu kapsamda ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların, 19.03.2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının 3 ay ertelenmesi hususu incelendi.

Belediyemizin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak ilgili mevzuatınca yapılan satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarlarının, 19.03.2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının 3 ay ertelenmesine;

7244 sayılı kanunun (ç) bendinde belirtilen 3 aylık erteleme süresi, bitiminden itibaren ilgisine göre çevre ve şehircilik Bakanı veya İçişleri Bakanı tarafından uzatılması durumunda, uzatılan süre kadar daha erteleme yapılmasana,

Söz konusu alacakların ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilmesine,

Koronavırus (Covid-l9) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla alınan tedbir kararları nedeniyle faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların tahsil edilmemesine, ayrıca bu süreler kadar sözleşme sürelerinin uzatılmasına” şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Raporun son kısmında yer alan “ayrıca bu süreler kadar sözleşme sürelerinin uzatılmasına” ibaresi kanunda yer almadığından rapordan çıkarılmış şekliyle oya sunuldu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabulüne ve gereği için kararın Mali Hizmetler Müdürlüğü gönderilmesine karar verildi. (Karar 12)

Gündemin 3/a Maddesi: İmar Komisyonunun “1/1000Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan Hükümleri Değişiklik Teklifi” Raporu. Belediye Meclisimizin 01.07.2020 tarihli birleşiminde, İmar Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 23.03.2020 tarihli ve E.566 sayılı “1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı-Plan hükümleri Değişiklik Teklifi” konusundaki yazıya ait İmar Komisyonu raporu okundu. Rapor;

“İlçemize ait hazırlanan imar planları; Trabzon İdare Mahkemesince 2018/289 esas numarası ile yürütme durdurma ve ardından plan iptali hususunda dava açılmış ve Trabzon İdare Mahkemesinin 2019/126 sayılı karar numarası ile nüfus büyüklüğünün fazla olması nedeniyle iptal edilmiştir. Mahkeme uyarınca iptal gerekçeleri ortadan kaldırılarak nüfus büyüklüğü projeksiyonlar ve sektörel kestirimleri yeniden hesaplanarak hazırlanan Trabzon Büyükşehir Belediyesinin 12.07.2019 tarih ve 321 sayılı meclis kararıyla onaylanan Vakfıkebir İlçesi Merkez ve Mahalleleri 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına uygun şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Açıklama Raporu ve Plan Hükümleri Vakfıkebir Belediye Meclisi’nin 02/10/2019 tarihli 37 sayılı meclis kararı ve Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/10/2019 tarihli 448 sayılı meclis kararıyla onaylanmıştır. İptal edilen planlardan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı projeksiyon nüfusu yaklaşık 76.500 iken 72.500 kişiye; 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı nüfusu yaklaşık 72.000 kişi iken plan nüfusu 67.844 kişiye revize edilmiş ve bu nüfus büyüklüğünü doğuracak tüm gerekçeler plan açıklama raporunda yer aldığı görülmüştür.

İptal edilen Revizyon Nazım İmar Planın öngördüğü nüfusun iskânının sağlanması amacıyla Uygulama İmar Planında TİCK alanlarında konut kullanım oranı %75 olarak belirlenmiş ve bu doğrultuda plan hükmü oluşturulmuştur. Bununla birlikte Mahkeme kararı uyarınca nüfus büyüklüğü düşürülerek yeniden hazırlanan Revizyon Nazım İmar Planın belirlemiş olduğu nüfusun Uygulama İmar Planı ile iskânına dönük kararlar üretilirken bu oranlarda yeniden bir düzenlemeye gidilmemiş ancak planın uygulama sürecine girmesi ile birlikte söz konusu oranın esnek, estetik ve plan ilkelerine uygun yapılaşmaya gidilmesi esasları çerçevesinde sorunlar ve uygulama kısıtlılıkları oluşturduğu tespit edilmiştir. Bu bakımdan gerek planın uygulama imkan ve kabiliyetinin arttırılabilmesi, gerek esneklik oluşturarak bina tasarımlarının daha nitelikli yapılabilmesi, gerekse de yapılı çevrenin zeminde büyüyen kütleler yerine daha fazla açık alana sahip kütleler ile fiziksel çevrenin biçimlenmesi amacıyla 1/1000 ölçekli Vakfıkebir Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinin 14. Karma Kullanım Alanları başlıklı maddesinin 1. c bendinde yer alan;

Bu alanlardaki konut kullanımı, parselin toplam emsalinin %75’ini aşamaz ve zemin kat konut kullanımına ayrılamaz.” İfadesinin

Bu alanlardaki konut kullanımı, parselin toplam emsalinin %80’ini aşamaz ve zemin kat konut kullanımına ayrılamaz.” şeklinde düzenlenmesine yönelik plan değişikliği teklifi hazırlanmıştır.

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda; TİCK alanlarında konut kullanım oranının %75’e göre belirlendiği nüfus hesabında toplam nüfus 67.844 kişi, bu oranın %80’e göre belirlendiği hesapta ise 68.581 kişi olduğu göz önünde alındığında aradaki 737 kişilik farkın nüfus büyüklüğü içinde göz ardı edilebilecek bir sayı olmakla birlikte 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planın öngördüğü projeksiyon nüfus ile de aykırılık içermediğinden 1/1000 ölçekli Vakfıkebir Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinin 14. Karma Kullanım Alanları başlıklı maddesinin 1. c bendinin;

Bu alanlardaki konut kullanımı, parselin toplam emsalinin %80’ini aşamaz ve zemin kat konut kullanımına ayrılamaz.” şeklinde düzenlenmesine yönelik UİP-61376961 plan işlem numaralı plan değişikliği teklifi” şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 13)

Gündemin 3/b Maddesi: İmar Komisyonunun “Güneyköy Mahallesi 106 ada 9 ve 26 Numaralı Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli İmar Plan Teklifi” Raporu. Belediye Meclisimizin 01.07.2020 tarihli birleşiminde, İmar Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 24.06.2020 tarihli ve E.824 sayılı, “Güneyköy Mahallesi 106 ada 9 ve 26 Numaralı Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Teklifi” konusundaki yazıya ait İmar Komisyonu raporu okundu. Rapor;

“İlçemiz, Güney Mahallesi 106 ada 9 ve 26 numaralı parsellerin bulunduğu alan özel mülkiyette olup, 1:50.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planı ve 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planında "Sanayi Alanında"; 1:5000 ölçekli Nazım İmar Planında Planlı alanın dışında kalmaktadır. Üst ölçekli Planları ile uyumlu olacak şekilde hazırlanan "Sanayi Alanı" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Trabzon Büyükşehir Belediyesinin 14.02.2020 tarih ve 456 sayılı meclis kararıyla onaylanarak askı ilanına çıkarılmıştır. Askı sürecinde herhangi bir itiraz bulunmadığından kesinleşerek yürürlüğe girdiği Trabzon Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.06.2020 tarih ve E.17571 sayılı yazısıyla tarafımıza bildirilmiştir. Kesinleşerek yürürlüğe giren Sanayi Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun şekilde; Emsal: 0.40 Yençok:6,50 m yapılaşma koşullu, Vakfıkebir-Tonya il yolundan 25 m, komşu parsellerden 5 er m çekme mesafeleri işlenerek hazırlanan Sanayi Tesis Alanı amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan notları teklifinin görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Yapılan değerlendirme neticesinde; Vakfıkebir İlçesi Güney Mahallesi 106 ada 9 ve 26 parsellerde kesinleşerek yürürlüğe giren “Sanayi Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına” uygun şekilde hazırlanan " UİP-61977579 işlem numaralı Sanayi Tesis Alanı amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Notları teklifinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine, arazi kullanım standartlarına, kamu yararı, şehircilik ilkeleri, planlama esaslarına ve üst ölçekli planlar ile plan hiyerarşisine uygun olduğu” şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 14)

Söz almak isteyenler soruldu. Konuşma talebi olmadı.

Ağustos ayı için tatil kararı almıştık. Eylül 2020 Meclis toplantısı 02.09.2020 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere toplantıya son verildi. 03.07.2020

Muhammet BALTA Havva KURT Şerafettin FURUNCU

Belediye Başkanı Katip Üye Yedek Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi