SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

TEMMUZ 2022

TEMMUZ 2022 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

BİRİNCİ BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 06.07.2022 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

Vakfıkebir Belediyesi Temmuz 2022 meclis toplantısı birinci birleşimi 06.07.2022 Çarşamba günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Meclis Başkanı Muhammet Balta başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış. Dün Enver kardeşimizin oğlu bir trafik kazası geçirdi. Kazanın oluş şekline göre sağlık durumu gayet iyi. İnşallah iyi olacak. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yapılmış ve yapılmakta olan işler hakkında bilgi verildi.

Gündemin 2. Maddesi:Yoklama. Başkan tarafından, isim okutmak suretiyle yoklama;

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet Balta

+

Havva Kurt

+

Ahmet Baştan

+

Metin Ali Karadeniz

+

Ahmet Salih Birincioğlu

+

Okan Bilgin

-

Ali Alay

+

Özer Aktaş

-

Ali Bayram Tanrıverdi

-

Selim Alp

+

Enver İskenderoğlu

-

Şenol Bülbül

+

Erol Bahadır

+

Şerafettin Furuncu

+

Fatih Sivri

-

Yusuf Sağlam

+

Başkan, toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldı, birleşimi açıyorum, dedi.

Önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata olmadığı görüldü.

Meclis Üyeleri Ali Bayram Tanrıverdi ve Fatih Sivri toplantıya katılmadı.

Meclis Başkanlığına hitaben Meclis Üyeleri Enver İskenderoğlu, Okan Bilgin ve Özer Aktaş’ın izin dilekçeleri okundu. Meclis Üyeleri Enver İskenderoğlu, Okan Bilgin ve Özer Aktaş’ın izinli sayılmaları oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 3. Maddesi: Maliye Hazinesi Adına Devir Konusunun Görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 24.06.2022 tarihli ve 2922 sayılı, “Maliye Hazinesi Adına Devir” konulu yazı okundu. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Komisyon çalışmasını yapması için birleşime 14.30’ta devam etmek üzere 15 dakika ara verildi.

Muhammet BALTA Havva KURT Yusuf SAĞLAM

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

TARİH : 06.07.2022

BİRLEŞİM : 1

OTURUM : 2

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

Birinci oturuma katılan meclis üyelerinin katılımıyla ikinci oturum başladı.

Plan ve Bütçe Komisyonunun “Maliye Hazinesi Adına Devir” Raporu. Belediye Meclisi’nin 06.07.2022 tarihli birleşiminde, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 24.06.2022 tarihli ve 2922 sayılı, “Maliye Hazinesi Adına Devir” konulu yazıya ait Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okundu.

Rapor;

“21.04.2022 tarih ve E-38941126-756.99-48220675 kayıt sayılı Trabzon Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü yazısında, Vakfıkebir İlçesi, Kirazlık Yeni mahallede, 626 ada 5, 7 ve 8 nolu parseller, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde İlkokul Alanında (E:1.00 Yençok:12.50 m. 3 kat) kalmakta, bahse konu imar adasında oluşan yoldan ihdas alanının ihdas edilerek Maliye Hazinesi adına devredilmesi talep edilmektedir.

13.05.2022 tarih ve 42 sayılı Encümen Kararı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre Kirazlık Yeni mahallesinde 626 ada 9 nolu parsel yoldan ihdas edilerek 32,99m²’lik arsa alanı Belediyemiz Tüzel kişiliği adına tescil edilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanununun “Diğer Kuruluşlarla İlişkiler” başlıklı 75’inci maddesinin (d) fıkrasında ”Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir…” hükmü gereğince Kirazlık Yeni Mahalle 626 ada 9 nolu 32,99 m²’lik parselin bedelsiz olarak Maliye Hazinesi adına devredilmesi hususu incelenmiştir.

Söz konusu talep doğrultusunda yapılan değerlendirme neticesinde; Vakfıkebir İlçesi, Kirazlık Yeni mahallede, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre; yoldan ihdas edilerek Belediyemiz Tüzel kişiliği adına tescil edilen ve imar planında İlkokul Alanında kalan 626 ada 9 nolu 32,99 m²’lik arsanın, 5393 sayılı Belediye Kanununun “Diğer Kuruluşlarla İlişkiler” başlıklı 75’inci maddesinin (d) fıkrası gereği Maliye Hazinesi adına bedelsiz devredilmesi; konuyla ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Muhammet Balta’nın yetkilendirilmesi uygun görülmüştür.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 1)

Söz almak isteyenler soruldu. Meclis Üyeleri Ahmet Salih Birincioğlu söz istedi.

Meclis Üyesi Ahmet Salih Birincioğlu: Öncelikle Enver Bey kardeşime evladına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah yardımcısı olsun. En kısa sürede sağlığına kavuşur inşallah. Ara verecek olduğumuz için bir-iki sorunu dile getirmek istiyorum. Mete Gürdal’ın evinin alt kısmında bizim ağaçlandırmasını yaptığımız duvar, CEMSAN karşısı tam oradan geçerken caddenin karşısından insanlar tarafından uyarıldım, yanlarına gittiğimde duvarın üst kısmından taş düştüğünü söylediler ve bizzat bu duruma ben de şahit oldum. Yumruk büyüklüğünde taşın düştüğünü gördüm. Burada büyük bir tehlike olduğu kanaatim oluştu. Tehlikenin önlenmesi gerekiyor.

Bir diğer husus Mehmet Emin kardeşimizin geçirdiği kaza her ne kadar istemezsek de görünüyor ki bu tür kazalar tekrarlanacak. Teknik boyutunu bilmiyorum ancak buraya bir çözüm üretilmeli. Belediye, karayolları bir çözüm üretebilir.

Anadolu Lisesi ile Fen lisesinin taşınma durumu zaman zaman eski Milli Eğitim Müdürü olmam sıfatıyla bana soruluyor. Sizin bu konu hakkında bilginiz vardır.

Başka söz talebi olmadı. Ağustos ayı bildiğiniz üzere tatil kara almıştık, olağanüstü toplantı olmadıkça Eylül 2022 meclis toplantısı için 07.09.2022 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere toplantıya son verildi. 06.07.2022

Muhammet BALTA Havva KURT Yusuf SAĞLAM

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi