SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

TEMMUZ 2023

TEMMUZ 2023 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

BİRİNCİ BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 05.07.2023 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

Vakfıkebir Belediyesi Temmuz 2023 meclis toplantısı birinci birleşimi 05.07.2023 Çarşamba günü saat 14.07’de belediye meclis toplantı salonunda Meclis Başkanı Muhammet Balta başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış. Selim Alp’in meclis üyeliğinden istifası ile eksilen meclis üyeliğine Erol Bahadır asıl üyeliğe getirilmiştir. Kendisine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Başarılar diliyorum. Yapılmış ve yapılmakta olan işler hakkında bilgi verildi.

Gündemin 2. Maddesi:Yoklama. Başkan tarafından, isim okutmak suretiyle yoklama;

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet Balta

+

Havva Kurt

+

Ahmet Baştan

+

Metin Ali Karadeniz

-

Ahmet Salih Birincioğlu

+

Okan Bilgin

+

Ali Alay

+

Özer Aktaş

+

Ali Bayram Tanrıverdi

+

Erol Bahadır (CHP)

+

Enver İskenderoğlu

+

Şenol Bülbül

+

Erol Bahadır (AKP)

+

Şerafettin Furuncu

+

Fatih Sivri

-

Yusuf Sağlam

+

Başkan, toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldı, birleşimi açıyorum, dedi.

Önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata olmadığı görüldü.

Meclis Üyeleri Fatih Sivri ve Metin Ali Karadeniz’in izin dilekçeleri okundu. Meclis Üyeleri Fatih Sivri ve Metin Ali Karadeniz’in izinli sayılmaları oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem dışı müzekkerelerin olduğu görüldü.

Meclise sunulan, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 04.07.2023 tarihli ve 6356 sayılı, “1/1000 Ölçekli Çarşı Mahallesi Hastane Kavşağı Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi” konulu yazı okundu.

Gündem Dışı 1. Madde: 1/1000 Ölçekli Çarşı Mahallesi Hastane Kavşağı Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi Görüşülmesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 04.07.2023 tarihli ve 6356 sayılı, “1/1000 Ölçekli Çarşı Mahallesi Hastane Kavşağı Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi” konulu yazı. Oybirliğiyle gündeme alındı. Konu hakkında görüş talebi olmadı. Değerlendirilmek üzere, İmar Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Meclise sunulan, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 04.07.2023 tarihli ve 6357 sayılı, “1/1000 Ölçekli Kemaliye Mahallesi Terminal Kavşağı Terminal Kavşağı Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi” konulu yazı okundu.

Gündem Dışı 2. Madde: 1/1000 Ölçekli Kemaliye Mahallesi Terminal Kavşağı Terminal Kavşağı Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi Görüşülmesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 04.07.2023 tarihli ve 6357 sayılı, “1/1000 Ölçekli Kemaliye Mahallesi Terminal Kavşağı Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi” konulu yazı. Oybirliğiyle gündeme alındı. Konu hakkında görüş talebi olmadı. Değerlendirilmek üzere, İmar Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 3. Maddesi: İmar Komisyon Üye Seçimi. Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 23.06.2023 tarihli ve 6324 sayılı “İmar Komisyonuna Üye Seçimi” konulu yazı okundu. Yazının, İmar Komisyonuna üye seçimi ile ilgili olduğu anlaşıldı. Konu hakkında görüş talep eden olmadı.

31.03.2019 Mahalli İdari Seçimlerinde meclis üyesi olarak seçilen Selim Alp 15.06.2023 tarihinde meclis üyeliğinden istifa etmiş olup, 2972 sayılı Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanununun 28'inci maddesi birinci fıkrası "... belediye meclisi üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde ise, belediye başkanı beş gün içerisinde meclise katılacak yedek üyelerin adını yetkili seçim kurulundan sorar ..." gereği, 19.06.2023 tarihli ve 6291 sayılı yazımız ile boşalan meclis üyeliğine yedek üyenin bildirilmesi talebimize, Vakfıkebir İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı 21.06.2023 tarihli ve 477272 sayılı yazısı ile Cumhuriyet Halk Partisinden Meclis üyesi olarak seçilen Selim Alp’in yerine aynı partinin ilk yedeği Erol Bahadır Meclis asıl üyeliğine getirildiği bildirilmiştir.

Selim Alp’in istifası ile imar komisyon üye sayısı da eksilmiştir. Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21’inci maddesi 4’üncü fıkrası "Komisyon üyeliklerinde eksilme olduğu takdirde süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir. Komisyon toplantılarına üst üste üç defa mazeretsiz olarak katılmayan üyenin üyeliği meclis kararı ile düşürülebilir. (Ek cümle:RG-21/8/2014-29095) Bağlı olduğu partiden istifa eden komisyon üyesinin komisyon üyeliği de sona erer. (Ek cümle:RG-21/8/2014-29095) Süreyi tamamlamak üzere ilk toplantıda aynı partiden yeni üye seçimi yapılır." Gereği, eksilen üye yerine asıl üyeliğine getirilen Erol Bahadır başkan tarafından aday gösterilerek yapılan “işaretle” oylama sonucunda kalan süreyi tamamlamak üzere oy birliğiyle İmar Komisyonuna üye seçilmiştir. (Karar 1)

Komisyon çalışmasını yapması için birleşime 14.40’ta devam etmek üzere 10 dakika ara verildi.

Muhammet BALTA Havva KURT Yusuf SAĞLAM

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

TARİH : 05.07.2023

BİRLEŞİM : 1

OTURUM : 2

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

Birinci oturuma katılan meclis üyelerinin katılımıyla ikinci oturum başladı.

İmar Komisyonunun “1/1000 Ölçekli Çarşı Mahallesi Hastane Kavşağı Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi” Raporu. Belediye Meclisi’nin 05.07.2023 tarihli birleşimi birinci oturumunda, İmar Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 04.07.2023 tarihli ve 6356 sayılı, “1/1000 Ölçekli Çarşı Mahallesi Hastane Kavşağı Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi” konulu yazıya ait İmar Komisyonu raporu okundu.

Rapor; “Belediyemiz sınırları dahilinden geçen Karadeniz Sahil Yolu, (Espiye-Çarşıbaşı) Arası Devlet Yolu, Vakfıkebir Şehir Geçişi(km:0+203,61) Çarşı Mahallesi, Hastane Kavşağı(km: 0+105,00-0+353,00) arası ek kamulaştırma planı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış olup, ilgi yazı ile ek karayolu kamulaştırma planı sınırının imar planına işlenmesi, imar uygulamalarının karayolu kamulaştırma planına göre yapılması ve "Meclis Kararı ve Onaylı İmar Planı Değişikliği Paftaları" ile birlikte sayısal ortamda gönderilmesi talep edilmektedir.

Söz konusu talep doğrultusunda, Çarşı Mahallesi- Hastane Kavşağı (km: 0+105,00-0+353,00) arası kesime ait ek karayolu kamulaştırma planı sınırının imar planına işlenmesine yönelik hazırlattırılan Teklif-611019933 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi incelenmiştir.

Yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde; Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda Çarşı Mahallesi- Hastane Kavşağı(km: 0+105,00-0+353,00) arası kesime ait ek karayolu kamulaştırma planı sınırının imar planına işlenmesine yönelik hazırlanan Teklif-611019933 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Hastane Kavşağı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, Teklif-611019930 işlem numaralı 1/5000 Ölçekli Hastane Kavşağı Nazım İmar Planı Değişikliğinin Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilmesi şartıyla uygun görülmüştür.” şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 2)

İmar Komisyonunun “1/1000 Ölçekli Kemaliye Mahallesi Terminal Kavşağı Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi” Raporu. Belediye Meclisi’nin 05.07.2023 tarihli birleşimin birinci oturumunda, İmar Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 04.07.2023 tarihli ve 6357 sayılı, “1/1000 Ölçekli Kemaliye Mahallesi Terminal Kavşağı Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi” konulu yazıya ait İmar Komisyonu raporu okundu.

Rapor; “Belediyemiz sınırları dahilinden geçen Karadeniz Sahil Yolu, (Espiye-Çarşıbaşı) Arası Devlet Yolu, Vakfıkebir Şehir Geçişi(km:55+839,50) Kemaliye Mahallesi, Terminal Kavşağı (km: 0+000.00-0+189,89) arası ek kamulaştırma planı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış olup, ilgi yazı ile ek karayolu kamulaştırma planı sınırının imar planına işlenmesi, imar uygulamalarının karayolu kamulaştırma planına göre yapılması ve "Meclis Kararı ve Onaylı İmar Planı Değişikliği Paftaları" ile birlikte sayısal ortamda gönderilmesi talep edilmektedir.

Söz konusu talebe istinaden, Kemaliye Mahallesi- Terminal Kavşağı( km: 0+000.00-0+189,89) arası kesime ait ek karayolu kamulaştırma planı sınırının imar planına işlenmesine yönelik hazırlattırılan Teklif-611019937 Plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi incelenmiştir.

Yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde; Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda Kemaliye Mahallesi-Terminal Kavşağı( km: 0+000.00-0+189,89) arası kesime ait ek karayolu kamulaştırma planı sınırının imar planına işlenmesine yönelik hazırlanan Teklif-611019937 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Terminal Kavşağı Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi uygun görülmüştür.” şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 3)

Söz almak isteyenler soruldu. Meclisi Üyesi Şenol Bülbül söz istedi.

Meclisi Üyesi Şenol Bülbül: Kemaliye Mahallesi Engin sokak deniz tarafında duvar yapıldığından yol araç parkına döndü. Her gelen aracını park edip gidiyor. Bu durum nasıl engellenebilir? Karanfil Sokak tamamen kullanılamaz hale geldi.

Meclisi Üyesi Şerafettin Furuncu: Erol Bahadır aramıza hoş geldi. Hayırlı olsun. Vakfıkebir millet bahçesinde sorunlar var.

Meclisi Üyesi Enver İskenderoğlu: Büyükşehirdeydiniz yeni müjdeler var mı?

Meclis Üyesi Ahmet Salih Birincioğlu: Geçmiş Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Enver Bey’in oğlu bir yıl önce kaza geçirmişti ve nişanlanmış tebrik ediyorum. Erol Bey’e hoş geldin diyorum. 200 Haneli Taşlıyatak yolunun gündeme alınmasını rica ediyorum.

Başka söz talebi olmadı. Ağustos ayı bildiğiniz üzere tatil kararı almıştık, Eylül 2023 meclis toplantısı için 06.09.2023 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere toplantıya son verildi. 05.07.2023

Muhammet BALTA Havva KURT Yusuf SAĞLAM

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi