SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

ASKI İLANI

15 Şubat 2023 Çarşamba

İlçemiz Kemaliye Mahallesi, 680 ada 57-61-63-64-65-66 ve 85 nolu parsellerdeki taşınmazları kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine istinaden hazırlanan ““Kemaliye Mahallesi 1 Nolu Düzenleme Bölgesi İmar Uygulaması” ; Vakfıkebir Belediye Encümeninin 04/11/2022 tarih 141 sayılı kararı ve Trabzon Büyükşehir Belediye Encümeninin 25/01/2023 tarih 164 sayılı kararıyla 5216 sayılı Kanununun 7. Maddesinin b fıkrası gereğince onaylanmıştır. Onaylanan İmar Uygulamasına ait, Parselasyon Planı, DOP Hesabı ve Dağıtım Cetvelleri 15/02/2023-16/03/2023 tarihleri arasında, ilgililerince görülebilmesi amacıyla Vakfıkebir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Hizmet Binası İlan Panosunda ve Kemaliye Mahallesi Muhtarlığında askıya çıkarılmıştır.