SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

ARALIK 2017 1.BİRLEŞİM

ARALIK 2017 MECLİS TOPLANTI 1. BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 06.12.2017 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KATİP ÜYELER : Şerafettin FURUNCU ve Özer AKTAŞ

YOKLAMA

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Eyüp YAVUZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Fatih SİVRİ

Alaettin ŞANLITÜRK

+

Halil İbrahim GARBETOĞLU

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Metin Ali KARADENİZ

Aydın ÇALIŞ

+

Özer AKTAŞ

+

Cayit KURT

Soner BEKTAŞ

+

Davut SAĞLAM

Şerafettin FURUNCU

+

Erol BAHADIR

+

Yavuz SAYİN

+

Vakfıkebir Belediyesi Aralık 2017 meclis toplantısı birinci birleşimi, 06.12.2017 Çarşamba günü saat 14.00’te, belediye meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Muhammet BALTA başkanlığında toplandı

Gündemin 1. Maddesi: Açılış ve Yoklama. Başkan, ekseriyet mevcut olduğu görülmüştür. Oturumu açıyorum dedi.

Meclis Üyeleri Cayit KURT, Davut SAĞLAM, Fatih SİVRİ, Halil İbrahim GARBETOĞLU ve Metin Ali KARADENİZ’in izin talep dilekçesi okundu. İzinli sayılmaları oybirliğiyle kabul edildi. Diğer Meclis Üyelerinin toplantıya katıldığı görüldü.

Yapılmış ve yapılmakta olan işler hakkında bilgi verildi.

Gündem dışı dosya olduğu görüldü.

Gündem Dışı: Avam Proje, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 06.12.2017 tarihli ve 90548586-1906 sayılı, Hacıköy Mahallesi 373 ada 5 nolu parselde, 05.12.2017 tarihli ve 1450 kayıt numaralı dilekçe ile 01.07.2009 tarih ve 35 numaraları meclis kararına istinaden alınmış 28.10.2009 tarihinde alınmış imar durumuna göre hazırlanan mimari avam projelerinin, meclisimizce onayı konulu yazı okundu.

Bahse konu parselin 01.07.2009 tarihinde onaylanan tadilat dosyasında, meclis kararı ekindeki mimari avam projesinin de onaylandığı tespit edilmiştir. Onaylı avam proje ile teklif edilen mimari projede katların kullanım kararları (zemin kat, 1. normal kat, 2. Normal kat ticaret alanı), cephelerde ve çıkmalarda uyumsuzluk vardır. Bu nedenle teklif edilen mimari proje meclis kararıyla örtüşmemektedir. Kullanım kararları, cephe ce çıkmalar değiştirilmeden tadilat projesi sunulması durumunda onaylanmasında sakınca yoktur.

Konu oybirliği ile gündeme alındı. Konu hakkında görüş talep edilmedi. Değerlendirilmek üzere, İmar Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 2. Maddesi: 2018 Yılı Gelir Tarifesi. Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 22.11.2017 tarihli ve 57356450/220 sayılı, 2018 yılı gelir tarifesi konusundaki yazı okundu. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 3. Maddesi: Kayıp Buluntu Eşya Uygulama Yönetmeliğinin görüşülmesi. Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 23.11.2017 tarihli ve 7878835-301.03-1827 sayılı, “Kayıp ve Buluntu Eşya Uygulama Yönetmeliği” tasarısının görüşülmesi konulu yazısı okundu.

Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Detaylı incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonu’na havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 4. Maddesi: Temsil, Tören, Ağırlama, Tanıtım, Fuar ve Organizasyon Giderleri Yönetmeliğinin görüşülmesi. Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 30.11.2017 tarihli ve 7878835-301.03-1867 sayılı, “Temsil, Tören, Ağırlama, Tanıtım, Fuar ve Organizasyon Giderleri Yönetmeliği” tasarısının görüşülmesi konulu yazısı okundu.

Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Detaylı incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonu’na havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 5. Maddesi: Kadro İptal ve İhdas. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ibareli 23.11.2017 tarihli ve 97991899-171 sayılı, Belediye Meclisinin 06.02.2008 tarih ve 8 sayılı kararı ile oluşturulan, 9950 Unvan Kodlu 5 inci derece 3 (üç) adet Zabıta Memuru kadrolarının iptal edilerek, 9950 Unvan Kodlu 3 üncü derece 3 (üç) adet Zabıta Memurluğu kadrosunun ihdas edilmesi konusundaki yazı okundu.

Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Detaylı incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonu’na havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 6/a. Maddesi: Plan Bütçe Komisyonu’nun Fen İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği raporu: Komisyon Başkanı Meclis Üyesi Yavuz SAYİN rapor için süre talebinde bulundu. Komisyonda kalması oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 6/b. Maddesi: Plan Bütçe Komisyonu’nun Zabıta Müdürlüğünün Yönetmeliği raporu: Komisyon Başkanı Meclis Üyesi Yavuz SAYİN rapor için süre talebinde bulundu. Komisyonda kalması oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 7. Maddesi: Dilek ve Temenniler. Meclis Üyesi Soner BEKTAŞ söz istedi.

Meclis Üyesi Soner BEKTAŞ, Kentsel dönüşüm alanı, 1/5000 imar planı dışında bırakıldığı görülüyor. Ayrıca halihazır plana bakılmaksızın planlama yapıldığı kanaatim oluştu. Buna örnek Aydoğdu mahallemizin yukarısında kamu alanları koyulmuş.

Gündemin 14. Maddesi: Kapanış; Başkan, Gündemde görüşülecek başka madde yok ancak komisyon çalışmalarını takip etmek için Aralık 2017 toplantısına, 2. birleşimi 07.12.2017 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime son verildi. 06.12.2017

Muhammet BALTA Şerafettin FURUNCU Özer AKTAŞ

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi