SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

EKİM 2019 4.BİRLEŞİM

EKİM 2019 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 04.10.2019 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

YOKLAMA

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Havva KURT

+

Ahmet BAŞTAN

+

Metin Ali KARADENİZ

-

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

-

Okan BİLGİN

+

Ali ALAY

+

Özer AKTAŞ

+

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Selim ALP

+

Enver İSKENDEROĞLU

+

Şenol BÜLBÜL

+

Erol BAHADIR

+

Şerafettin FURUNCU

+

Fatih SİVRİ

-

Yusuf SAĞLAM

+

Vakfıkebir Belediyesi Ekim 2019 meclis toplantısı dördüncü birleşimi 04.10.2019 Cuma günü saat 13.30’da belediye meclis toplantı salonunda Meclis Başkanı Muhammet Balta başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Yoklama. Başkan tarafından, isim okumak suretiyle yoklama yapıldı.

Başkan, toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldı, birleşimi açıyorum dedi.

Önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata olmadığı görüldü.

Meclis Başkanlığına hitaben Meclis Üyeleri Ahmet Salih Birincioğlu, Fatih Sivri ve Metin Ali Karadeniz’in izin dilekçeleri olduğu görüldü.

Meclis Üyeleri Ahmet Salih Birincioğlu, Fatih Sivri ve Metin Ali Karadeniz’in izinli sayılması oybirliğiyle kabul edildi.

Meclis Başkanlığına hitaben, Meclis Üyeleri, Ali Bayram Tanrıverdi, Şenol Bülbül, Ahmet Baştan, Enver İskenderoğlu, Şerafettin FURUNCU ve Yusuf Sağlam tarafından müşterek imzalı “Alparslan Türkeş adının ilçemiz sokaklarından birine verilmesi” konulu önerge okundu. Gündeme alınması ve gündemden önce görüşülmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Belediye meclisimizin 03.10.2019 birleşiminde gündem dışı gelen, Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 03.10.2019 tarihli ve E.1686 sayılı, “gayrimenkul satışı” konulu yazının komisyon çalışmasının büyük bir bölümünün tamamladığı anlaşıldığından gündeme alınması ve gündemden önce görüşülmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem Dışı 1. Madde: Meclis Başkanlığına hitaben verilen önerge hakkında söz alan olmadı. Değerlendirilmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündem Dışı 2. Madde: Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 03.10.2019 tarihli ve E.1686 sayılı, “Taşınmazların Satışları” konulu yazının Plan Bütçe Komisyonu raporunun tamamlanması için birleşime saat 15.00’te devam etmek üzere bir saat ara verildi. 04.10.2019

Muhammet BALTA Havva KURT Yusuf SAĞLAM

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

EKİM 2019 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM İKİNCİ OTURUM TUTANAĞI

Saat 15.00’te Belediye Başkanı Muhammet BALTA başkanlığında toplandı. Birinci oturuma katılan meclis üyelerinin tamamı ikinci oturuma da katıldığı görülerek ikinci oturum başladı.

Belediye meclisimizin 03.03.2019 birleşiminde gündem dışı gelen Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 03.10.2019 tarihli ve E.1686 sayılı, “Taşınmazların Satışları” konulu yazının Plan Bütçe Komisyonu okundu. Rapor;

“5393 sayılı Belediye Kanununun 18’inci maddesinin (e) bendine göre "Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli taşınmazın kamu hizmetlerinde ihtiyaç duyulması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi 30 yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tahsisine karar vermek" Belediyelerin yetkileri arasındadır. Mülkiyeti belediyemize ait olup, mahalle-ada-parsel bilgileri ekli listede yer alan taşınmazların satışlarının yapılarak belediyemize gelir getirmesi düşünülmektedir.

Mülkiyeti belediyemize ait olup, aşağıda mahalle-ada-parsel bilgileri verilen;

Taşınmazın Mahallesi

Pafta

Ada

Parsel

ToplamAlan

Hisse Karşılığı Alan

Taşınmazın Cinsi

1

AÇIKALAN Mah.si

G42B02D1C

104

20

82.53

82.53

TARLA

2

AKKÖY Mah.si

G42B01C2A

133

6

109.44

109.44

TARLA

3

AKKÖY Mah.si

G42B02D1B

101

2

3688.43

3688.43

TARLA

4

AKKÖY Mah.si

G42B02D1B

103

2

7465.08

7465.08

TARLA

5

AYDOĞDU Mah.si

F42-C-22-A-2-B

111

4

109.31

109.31

TARLA

6

AYDOĞDU Mah.si

F42-C-22-B-1-A

112

15

29

29

TARLA

7

AYDOĞDU Mah.si

F42-C-22-B-1-A

114

30

38.19

38.19

TARLA

8

AYDOĞDU Mah.si

F42-C-22-B-1-A

132

14

112.66

112.66

TARLA

9

AYDOĞDU Mah.si

F42-C-22-B-1-A

132

15

26.50

26.5

TARLA

10

AYDOĞDU Mah.si

F42-C-22-B-1-C

116

17

16.26

16.26

TARLA

11

AYDOĞDU Mah.si

F42-C-22-B-1-C

118

14

219.15

219.15

TARLA

12

AYDOĞDU Mah.si

F42-C-22-B-1-D

128

53

28.82

28.82

TARLA

13

AYDOĞDU Mah.si

F42-C-22-B-4-B

117

1

36.41

36.41

TARLA

14

BAHADIRLI Mah.si

F42C21D2A

101

13

334.04

334.04

KAPANMIŞ YOL

15

BAHADIRLI Mah.si

F42C21D2B

109

19

288.58

288.58

FINDIK BAHÇESİ

16

BÜYÜKLİMAN Mah.si

F42-C-16-C-3-C

628

4

37.50

37.5

ARSA

17

BÜYÜKLİMAN Mah.si

F42-C-21-B-2-B

313

1

180.16

180.16

FINDIK BAHÇESİ

18

BÜYÜKLİMAN Mah.si

F42-C-21-B-2-B

331

7

26.60

26.6

TARLA

19

BÜYÜKLİMAN Mah.si

F42-C-21-B-2-B

334

21

232.22

232.22

TARLA

20

CAFERLİ Mah.si

F42-C-21-B-4-C

136

38

170.44

170.44

TARLA

21

CAFERLİ Mah.si

F42-C-21-C-1-C

110

26

2591.74

2591.74

FINDIK BAHÇESİ

22

CAFERLİ Mah.si

F42-C-21-C-2-A

110

112

214.14

214.14

TARLA

23

CAFERLİ Mah.si

F42-C-21-C-2-A

110

68

1619.31

1619.31

TARLA

24

CAFERLİ Mah.si

F42-C-21-C-2-D

110

27

5360.03

5360.03

TARLA

25

CUMHURİYET Mah.si

F42-C-21-A-2-A

182

2

123.87

123.87

KAPANMIŞ YOL

26

CUMHURİYET Mah.si

F42-C-21-A-2-A

182

46

4.93

4.93

ARSA

27

CUMHURİYET Mah.si

F42-C-21-A-2-A

642

2

58.23

58.23

ARSA

28

CUMHURİYET Mah.si

F42-C-21-A-2-A

642

5

11.70

11.7

ARSA

29

CUMHURİYET Mah.si

F42-C-21-A-2-A

643

4

1.03

1.03

ARSA

30

CUMHURİYET Mah.si

F42-C-21-A-2-A

644

5

15.27

15.27

ARSA

31

CUMHURİYET Mah.si

F42-C-21-A-2-A

644

6

66.56

66.56

ARSA

32

CUMHURİYET Mah.si

F-42-C-21-A-3-B

169

10

585.71

585.71

ARSA

33

CUMHURİYET Mah.si

F42-C-21-A-3-B

172

10

45.97

45.97

FINDIKLIK

34

CUMHURİYET Mah.si

F42-C-21-A-3-B

177

26

406.67

406.67

TARLA VE FINDIKLIK

35

ÇAMLIK Mah.si

F42-D-25-B-2-C

102

9

620.59

620.59

KÖY HARMANI

36

ÇAMLIK Mah.si

F42-D-25-B-2-C

103

16

417.82

417.82

HARMAN YERİ

37

ÇAMLIK Mah.si

F42-D-25-B-2-C

104

1

815.68

815.68

HARMAN YERİ

38

ÇAMLIK Mah.si

F42-D-25-B-2-C

107

1

257.95

257.95

ÇALILIK

39

ÇARŞI Mah.si

F42C21A2B

507

10

267.45

267.45

ARSA

40

ÇARŞI Mah.si

F42C21A2B

507

9

519.06

519.06

ARSA

41

ÇARŞI Mah.si

F42-C-21-A-2-B

2

2

269.62

269.62

ARSA

42

ÇARŞI Mah.si

F42-C-21-A-2-B

2

4

296.14

296.14

ARSA

43

ÇARŞI Mah.si

F42-C-21-A-2-B

2

6

24.90

24.9

ARSA

44

ÇARŞI Mah.si

F42-C-21-A-2-B

262

8

3.75

3.75

ARSA

45

ÇARŞI Mah.si

F42-C-21-A-2-B

262

9

1.85

1.85

ARSA

46

ÇARŞI Mah.si

F42-C-21-A-2-B

6

41

199.60

199.6

İKİ KATLI KARGİR EV VE ARSASI

47

ÇARŞI Mah.si

F42-C-21-B-1-A

24

1

133.68

133.68

ARSA

48

ÇARŞI Mah.si

F42-C-21-B-1-A

26

6

10.12

10.12

ARSA

49

ÇARŞI Mah.si

F42-C-21-B-1-A

27

6

8.53

8.53

KAPANMIŞ YOL.

50

ÇARŞI Mah.si

F42-C-21-B-1-A

27

7

5.41

5.41

ARSA

51

ÇARŞI Mah.si

F42-C-21-B-1-A

29

4

8

8

ARSA

52

ÇARŞI Mah.si

F42-C-21-B-1-A

30

15

14.05

14.05

ARSA

53

ÇARŞI Mah.si

F42-C-21-B-1-A

44

4

40.03

40.03

ARSA

54

ÇARŞI Mah.si

F42-C-21-B-1-A

49

53

24.91

24.91

ARSA

55

ÇARŞI Mah.si

F42-C-21-B-1-A

49

54

75.58

75.58

ARSA

56

ÇARŞI Mah.si

F42-C-21-B-1-A

49

55

36.89

36.89

ARSA

57

ÇARŞI Mah.si

F42-C-21-B-1-A

49

57

25.06

25.06

ARSA

58

ÇARŞI Mah.si

F42-C-21-B-1-A

8

42

5.64

5.64

ARSA

59

ÇAVUŞLU Mah.si

F42-c-23-a-3-a

174

6

104.97

104.97

TARLA

60

ÇAVUŞLU Mah.si

F42-c-23-a-3-a

178

1

19.43

19.43

TARLA

61

ÇAVUŞLU Mah.si

F42-c-23-a-3-a

179

1

24.04

24.04

TARLA

62

ÇAVUŞLU Mah.si

F42-c-23-a-3-b

248

1

1008.53

1008.53

TARLA

63

ÇAVUŞLU Mah.si

F42-c-23-a-3-c

295

1

382.51

382.51

TARLA

64

ÇAVUŞLU Mah.si

F42-c-23-a-3-d

213

3

345.72

345.72

TARLA

65

ÇAVUŞLU Mah.si

F42-c-23-a-3-d

214

1

118.24

118.24

TARLA

66

ÇAVUŞLU Mah.si

F42-c-23-a-3-d

215

3

&a