SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

HAZİRAN 2017 3.BİRLEŞİM

HAZİRAN 2017 MECLİS TOPLANTISI 3. BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 09.06.2017 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KATİP ÜYELER : Cayit KURT ve Özer AKTAŞ

YOKLAMA

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Eyüp YAVUZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Fatih SİVRİ

+

Alaettin ŞANLITÜRK

+

Halil İbrahim GARBETOĞLU

+

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Metin Ali KARADENİZ

Aydın ÇALIŞ

+

Özer AKTAŞ

+

Cayit KURT

+

Soner BEKTAŞ

+

Davut SAĞLAM

Şerafettin FURUNCU

+

Erol BAHADIR

+

Yavuz SAYİN

+

Vakfıkebir Belediyesi Haziran 2017 meclis toplantısı üçüncü birleşimi 09.06.2017 Cuma günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Meclis Başkanı Muhammet BALTA başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış ve Yoklama. Başkan, ekseriyet mevcut olduğu görülmüştür. Oturumu açıyorum dedi.

Meclis Üyeleri Davut SAĞLAM ve Metin Ali KARADENİZ’in izin talep dilekçesi olduğu görüldü. İzinli sayılmaları oybirliğiyle kabul edildi. Diğer Meclis Üyelerinin toplantıya katıldığı görüldü.

Gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 2. Maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonu’nun araç alımı raporu. Belediye Meclisinin 08.04.2017 tarihli birleşiminde Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilen Fen İşleri Müdürlüğü ibareli 08.06.2017 tarihli ve 1020 sayılı, arazide kullanılmak üzere 2 adet 4*4 çift kabin pikap araç alımı konulu yazının Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okundu.

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere, 2 adet 4x4 çift kabin pick-up araç alınması hususunda yapılan inceleme neticesi, 237 sayılı Taşıt Kanununun 10. maddesi 2. bendi “… kurum ve kuruluşlar tarafından bu Kanun gereğince taşıt edinilebilmesi, edinilecek taşıtın cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı gösterilmek suretiyle önceden alınmış Bakanlar Kurulu kararına bağlıdır. Ancak, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahallî idare birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinirler.” gereği alınması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere 2 adet 4x4 çift kabin pick-up alınmasına, iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Muhammet BALTA’ya yetki verilmesinin komisyondan geldiği şekliyle kabulüne ve gereği için kararın Fen İşleri Müdürlüğü ve Mali Hizmetleri Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir. (Karar No:1)

Gündemin 4. Maddesi: Dilek ve Temenniler; Söz almak isteyenler soruldu. Söz talep eden olmadı.

Gündemin 5. Maddesi: Kapanış. Başkan, gündemde görüşülecek başka madde yok Temmuz 2017 toplantısı, 05.07.2017 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere toplantıya son verildi. 09.06.2017

Muhammet BALTA Cayit KURT Özer AKTAŞ

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi