SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

KASIM 2018 1.BİRLEŞİM

KASIM 2018 MECLİS TOPLANTI 1. BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 07.11.2018 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KATİP ÜYELER : Cayit KURT ve Özer AKTAŞ

YOKLAMA

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Eyüp YAVUZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Fatih SİVRİ

+

Alaettin ŞANLITÜRK

+

Halil İbrahim GARBETOĞLU

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Metin Ali KARADENİZ

+

Aydın ÇALIŞ

+

Özer AKTAŞ

+

Cayit KURT

+

Soner BEKTAŞ

+

Davut SAĞLAM

+

Şerafettin FURUNCU

+

Erol BAHADIR

+

Yavuz SAYIN

+

Vakfıkebir Belediyesi Kasım 2018 meclis toplantısı birinci birleşimi 07.11.2018 Çarşamba günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Muhammet BALTA başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış ve Yoklama. Başkan, ekseriyet mevcut olduğu görülmüştür. Oturumu açıyorum dedi.

Açılış konuşmasında, yapılmış ve yapılmakta olan işler hakkında bilgi verildi.

Meclis Üyesi Halil İbrahim GARBETOĞLU toplantıya katılmadı. Diğer Meclis Üyelerinin toplantıya katıldığı görüldü.

Gündem dışı dosya olduğu görüldü.

Gündem Dışı 1. Madde: Gündem dışı gelen “İmar Planı Değişikliği” talebi, oybirliğiyle gündeme alındı.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 06.11.2018 tarihli ve 90548586-2189 sayılı, Soğuksu Mahallesi 102 ada, 5 nolu parselde kayıtlı taşınmazda “Akaryakıt Ürünleri ve Depolama Alanı” 1/1000 ölçekli imar planı talebi konulu yazısı okundu.

Talep edilen, Soğuksu Mahallesi 102 ada, 5 nolu parselde kayıtlı taşınmazda “Akaryakıt Ürünleri ve Depolama Alanı” 1/1000 ölçekli imar planı talebi hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, İmar Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 2. Maddesi: Kadro İptal İhdas, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ibareli 31.10.2018 tarihli ve 97991899/207 sayılı, 11085 unvan kodlu 4 üncü derece İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü kadrosunun iptal edilerek, 1 inci derece 11085 unvan kodlu İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü kadrosunun ihdas edilmesi konusundaki yazı okundu. Yazı hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 3. Maddesi: Dilek ve Temenniler. Söz almak isteyenler soruldu. Meclis Üyeleri Eyüp YAVUZ ve Alaettin ŞANLITÜRK Konuşma Talebinde bulundular.

Meclis Üyesi Eyüp YAVUZ, Gazi ırmak civarında 18 uygulaması yapılabilir mi? Bir diğer durum Gülbahar Hatun Caddesi Gençlik Merkezi karşısındaki dönel kavşak sorun yaratıyor. Teşekkür ederim.

Meclis Üyesi Alaettin ŞANLITÜRK, Büyükliman Mahallesi alt yapısı nezaman tamamlanacak. Teşekkür ederim.

Gündemin 4. Maddesi: Kapanış; Başkan, Gündemde görüşülecek başka madde kalmadı. Aralık 2018 toplantısı 05.12.2018 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere toplantıya son verildi. 07.11.2018

Muhammet BALTA Cayit KURT Özer AKTAŞ

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi