Sefa SAKA | sefa.saka@gmail.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

KASIM 2019 1.BİRLEŞİM

KASIM 2019 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

BİRİNCİ BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 06.11.2019 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

YOKLAMA

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Havva KURT

+

Ahmet BAŞTAN

+

Metin Ali KARADENİZ

-

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Okan BİLGİN

+

Ali ALAY

+

Özer AKTAŞ

+

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Selim ALP

+

Enver İSKENDEROĞLU

+

Şenol BÜLBÜL

+

Erol BAHADIR

-

Şerafettin FURUNCU

+

Fatih SİVRİ

+

Yusuf SAĞLAM

+

Vakfıkebir Belediyesi Kasım 2019 meclis toplantısı birinci birleşimi 06.11.2019 Çarşamba günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Meclis Başkanı Muhammet Balta başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış ve Yoklama. Başkan tarafından, isim okumak suretiyle yoklama yapıldı.

Başkan, toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldı, birleşimi açıyorum dedi.

Önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata olmadığı görüldü.

Gündeme geçilmeden önce meclise sunulacak konular olmadığı, meclis başkanlığına hitaben Meclis Üyeleri Erol Bahadır ve Metin Ali Karadeniz’in izin dilekçeleri olduğu görüldü.

Meclis Üyeleri Erol Bahadır ve Metin Ali Karadeniz’in izinli sayılmaları oybirliğiyle kabul edildi.

Yapılmış ve yapılmakta olan işler hakkında bilgi verildi.

Gündemin 2. Maddesi: Büyükliman Mahallesi 477 Ada, 12 Parsel Devir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 23.10.2019 tarihli ve E.1788 sayılı, Büyükliman Mahallesi 477 ada, 12 parselin Trabzon Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devri konusundaki yazı. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 3/a Maddesi: Plan Bütçe Komisyonunun “Alparslan TÜRKEŞ İsminin İlçemizde Bir Caddeye Verilmesi” Raporu. Belediye Meclisimizin 04.10.2019 tarihli birleşiminde Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen, Alparslan TÜRKEŞ isminin ilçemizde bir caddeye verilmesi önergesi, Komisyon başkanı, büyükşehir belediyemiz adres ve numaralama çalışmalarını yürüttüğünden onay konumunda bulunmaktadır. Bu nedenle isim değişikliği bazı sorunları doğurmaktadır. Yeni oluşan veya ismi olmayan sokak olduğunda isim vermek daha kolay yapılmaktadır. Bu sebepten ötürü daha geniş çalışma gerekmektedir. Gündemde kalmasını talep ediyorum. Dedi.

Plan Bütçe Komisyonu çalışmasının devamı için oylama yapıldı ve komisyonda kalması oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 4. Maddesi: Dilek ve Temenniler. Söz alan olmadı.

Gündemin 5. Maddesi: Kapanış. Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından Aralık 2019 toplantısı için 04.12.2019 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere toplantıya son verildi. 06.11.2019

Muhammet BALTA Havva KURT Yusuf SAĞLAM

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi