SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

KASIM 2021

KASIM 2021 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

BİRİNCİ BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 03.11.2021 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

Vakfıkebir Belediyesi Kasım 2021 meclis toplantısı birinci birleşimi 03.11.2021 Çarşamba günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Meclis Başkanı Muhammet Balta başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış. Yapılmış ve yapılmakta olan işler hakkında bilgi verildi.

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Havva KURT

+

Ahmet BAŞTAN

+

Metin Ali KARADENİZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Okan BİLGİN

-

Ali ALAY

+

Özer AKTAŞ

+

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Selim ALP

+

Enver İSKENDEROĞLU

+

Şenol BÜLBÜL

+

Erol BAHADIR

+

Şerafettin FURUNCU

-

Fatih SİVRİ

-

Yusuf SAĞLAM

+

Gündemin 2. Maddesi: Yoklama. Başkan tarafından, isim okumak suretiyle yoklama;

Başkan, toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldı, birleşimi açıyorum dedi.

Önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata olmadığı görüldü.

Meclis Başkanlığına hitaben Meclis Üyeleri Meclis Üyeleri Fatih Sivri, Okan Bilgin ve Şerafettin Furuncu’nun izin dilekçeleri okundu. Meclis Üyeleri Fatih Sivri, Okan Bilgin ve Şerafettin Furuncu’nun izinli sayılmaları oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 3. Maddesi: 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 28.10.2021 tarihli ve E.1569 sayılı, “1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı” konulu yazı okundu. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, İmar Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemde görüşülecek madde kalmadığından dilek ve temenniler için söz almak isteyenler soruldu.

Meclis Üyesi Ahmet Salih Birincioğlu, Taşlıyatak Cami minaresine desteklerinizden dolayı çevre sakinleri adına teşekkür ederim. İnşallah yolları da aynı duyarlılıkla gelecekteki planlarınıza dahil edilip aynı hassasiyet gösterilerek yapılacağına inanıyorum. Kışa girmeden yüzey sularının yollara verdiği zararı ortadan kaldırmak için kanalları açıp yolları sudan kurtarmak gerekir.

Büyükşehir ağında yollardan terkler yapıldı. Terk edilen kısımlar hala vatandaşın tapu alanında bulunmaktadır. Büyükşehir belediyesi kanalıyla terk edilen bu alanlar vatandaştan alınsın.

18 uygulamasıyla ilgili başta olumlu bakmamıştım. Ancak, yerlerin paylaşılamama durumunda en son çare 18 uygulamasıyla parsellerin oluşması ile vatandaşın tapusu olacaktır. Teşekkür ederim.

Aralık 2021 Meclis toplantısı 01.12.2021 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere toplantıya son verildi. 03.11.2021

Muhammet BALTA Havva KURT Yusuf SAĞLAM

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi