SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

MART 2019 3.BİRLEŞİM

MART 2019 MECLİS TOPLANTI ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 08.03.2019 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KATİP ÜYELER : Şerafettin FURUNCU ve Özer AKTAŞ

YOKLAMA

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Eyüp YAVUZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Fatih SİVRİ

+

Alaettin ŞANLITÜRK

+

Halil İbrahim GARBETOĞLU

+

Ali Bayram TANRIVERDİ

Metin Ali KARADENİZ

+

Aydın ÇALIŞ

+

Özer AKTAŞ

+

Cayit KURT

Soner BEKTAŞ

+

Davut SAĞLAM

+

Şerafettin FURUNCU

+

Erol BAHADIR

+

Yavuz SAYIN

+

Vakfıkebir Belediyesi Mart 2019 Meclis toplantısı üçüncü birleşimi 08.03.2019 Cuma günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Muhammet BALTA başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Yoklama. Başkan, ekseriyet mevcut olduğu görülmüştür. birleşimi açıyorum dedi.

Meclis Üyeleri Ali Bayram TANRIVERDİ ve Cayit KURT izin talep dilekçeleri olduğu görüldü. İzinli sayılmaları oybirliğiyle kabul edildi. Diğer Meclis Üyelerinin toplantıya katıldığı görüldü.

Gündemin 2/a Maddesi: Plan Bütçe Komisyonunun “Fiber Alt Yapı Tesisleri ve Geçiş Hakkı Ücret Tarifesi Belirlenmesi” konusundaki raporu. Belediye Meclisi’nin 07.03.2019 tarihli birleşiminde, Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 06.03.2019 tarihli ve 78788835-105.03- E.620 sayılı “Fiber Altyapı Tesisleri ve Geçiş Hakkı Ücret Tarifesi Belirlenmesi” konulu yazıya ait Plan Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor;

“2019 yılı vergi ve ücret tarifeleri 02.01.2019 tarihli ve 4 sayılı meclis kararı ile oluşturulmuş, 27.12.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik" gereği oluşturulacak ücret tarifesi, yürürlükte bulunan 2019 yılı vergi ve ücret tarifelerine “GSM Baz İstasyonları, Elektronik Sistemler, Fiber Alt Yapı Tesisleri ve Geçiş Hakkı Ücret Tarifesi” başlığı altında 8. Maddenin eklenerek revize edilmesi uygun görülmüş olup;

MADDE 8. GSM Baz İstasyonları, Elektronik Sistemler, Fiber Alt Yapı Tesisleri ve Geçiş Hakkı Ücret Tarifesi:

İşgaliye Türü

Birim

Birim Fiyat (TL)

1.

Yer Altı Montajlı Kabinet, Saha dolabı (Menhol) 1 Yıllık

Adet

2.906,34

2.

Outdoor Montajlı Kabinet, Saha dolabı (Yer Üstü) 1 Yıllık

Adet

3.932,11

3.

Başvuru Ücreti (Bir Defalık)

Adet

1.196,33

4.

Keşif Ücreti (TL/Metre) Bir defalık

1 Yıl

2,99

5.

İlçe Belediye Sınırları İçerisinde Kalan Ana Arterler Dışındaki Yerlerde Geçiş Hakkı Ücreti (TL/Metre)

1 Yıl

1,36

Yukarıdaki hazırlanan tablo çizelgesine göre ücret tarifelerinin oluşturulması gerekmektedir. 2019 yılı vergi ve ücret tarifelerine madde 8’de yer alan “GSM Baz İstasyonları, Elektronik Sistemler, Fiber Alt Yapı Tesisleri ve Geçiş Hakkı Ücret Tarifesi” başlığı ilave edilerek; tarifelerinin belirlenme” şeklindedir.

Raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine meclisimizce oy birliği ile karar verildi.. (Karar 1)

Gündemin 2/b Maddesi: Plan Bütçe Komisyonunun “Kamu Zararının Önlenmesi” konusundaki raporu. Belediye Meclisi’nin 07.03.2019 tarihli birleşiminde, Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen. Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 06.03.2019 tarihli ve 78788835-105.03- E.621 sayılı “Kamu Zararının Önlenmesi” konulu yazıya ait Plan Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor;

“27.12.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik" ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun, Belediye başkanının görev ve yetkileri başlıklı 38’inci maddesi birinci fıkrası (f) bendi “Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.” hükmü yer almakta olup, bu hükme göre sabit ve mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerinde kullanılan her türlü kablo ve benzeri gerece ilişkin geçiş ücretlerinin takip ve tahsil edilmesinin, belediye başkanının görevleri arasında addedilmesi gerekecektir. Yukarıda ifade edilen 5393 Sayılı Belediye Kanunun (f) bendi gereği ve 27.12.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik ile Sayıştay 6’ncı Dairesinin Belediyeler ve bağlı idareler konulu 11.12.2014 tarihli ve 159 sayılı Vergi Resim Harç ve Diğer Gelirlerle ilgili kararları doğrultusunda kamu zararının önlenebilmesi için belediyemiz bütçe gelir kalemlerinde bulunması gereken;

  1. Yer Altı Montajlı Kabinet, Saha dolabı (Menhol) Ücreti Bedeli,
  2. Outdoor Montajlı Kabinet, Saha dolabı (Yer Üstü) Ücreti Bedeli,
  3. Başvuru Ücreti Bedeli,
  4. Keşif Ücreti Bedeli,
  5. İlçe Belediye Sınırları İçerisinde Kalan Ana Arterler Dışındaki Yerlerde Geçiş Hakkı Ücreti Bedeli,
  6. Tesis Paylaşım Ücreti Bedeli,
  7. Bakım ve Onarım Ücret Bedeli,
  8. 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 52’nci maddesi gereği; İşgaliye Harcı Ücret Bedeli, tahsil edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, 3194 Sayılı İmar Kanunu gereği Ruhsatsız ve Kaçak GSM Baz İstasyonlarına; Anayasa Mahkemesinin 13.10.2009 tarih ve 27375 sayılı Resmi Gazetede, 08.01.2010 tarih ve 27456 sayılı Resmi Gazetede ve 30.12.2012 tarih ve 27801 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren kararları doğrultusunda Kamu Yararı işlemleri başlatılmasının ve yukarıda belirtilen ücret tarifelerinin tahsil usulünün Yasalar ve Sayıştay Başkanlığı Kararlarına göre uygulanması” şeklindedir.

Raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine meclisimizce oy birliği ile karar verildi. (Karar 2)

Gündemin 3. Maddesi: Dilek ve Temenniler. Konuşma talebi olmadı.

Gündemin 4. Maddesi: Kapanış. Başkan, gündemde görüşülecek başka madde kalmadı. “31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri hayırlı olsun” temennisiyle toplantı sona erdirildi. 08.03.2019

Muhammet BALTA Şerafettin FURUNCU Özer AKTAŞ

Belediye Başkanı Katip Üye (Yedek) Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi