SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

NİSAN 2017 1.BİRLEŞİM

NİSAN 2017 MECLİS TOPLANTI 1. BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 05.04.2017 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KATİP ÜYELER : Cayit KURT ve Özer AKTAŞ

YOKLAMA

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Eyüp YAVUZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Fatih SİVRİ

+

Alaettin ŞANLITÜRK

Halil İbrahim GARBETOĞLU

+

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Metin Ali KARADENİZ

+

Aydın ÇALIŞ

+

Özer AKTAŞ

+

Cayit KURT

+

Soner BEKTAŞ

+

Davut SAĞLAM

+

Şerafettin FURUNCU

+

Erol BAHADIR

+

Yavuz SAYİN

+

Vakfıkebir Belediyesi Nisan 2017 Meclis toplantısı birinci birleşimi 05.04.2017 Çarşamba günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Muhammet BALTA başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış ve Yoklama; Başkan, ekseriyet mevcut olduğu görülmüştür. Oturumu açıyorum dedi.

Meclis Üyesi Alaettin ŞANLITÜRK’ün izin talep dilekçesi olduğu görüldü. İzinli sayılması oybirliğiyle kabul edildi. Diğer Meclis Üyelerinin toplantıya katıldığı görüldü.

Yapılmış ve yapılmakta olan işler hakkında bilgi verildi.

Gündem dışı dosyalar olduğu görüldü.

Gündem dışı 1: Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 30.03.2017 tarihli ve 57356450-79 sayılı, Fen İşleri Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüklerinin talepleri doğrultusunda 2017 yılı içinde yapılması planlanan 5.500.000-TL yol betonlaması, 500.000-TL nakliye gideri, 1.000.000-TL ekskavatör çalıştırılması, 800.000-TL büz alınması, 1.500.000-TL parke yapılması, 800.000-TL restoran yapılması, 2.000.000-TL cadde düzenlemesi, 2.500.000-TL arsa alınması ve 1.500.000-TL Yalıköy Mahallesi sahil parkı yapılması için ek bütçe gerektiğine dair yazı okundu. Oybirliğiyle gündeme alındı. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündem dışı 2: Fen İşleri Müdürlüğü ibareli 05.04.2017 tarihli ve 58256134-40 sayılı, Mahalle yollarımızda özellikle Karatepe, Fevziye, Şenocak, Hamzalı, Çamlık, İshaklı, Sinanlı ve Soğuksu mahalleleri yolları stabilize kaplama olan yerlerde asfalt kaplama çalışması yapılabilmesi için onbin ton asfalt satın alınması gerekmektedir. Bu asfaltın Trabzon Büyükşehir Belediyesi asfalt şantiyesinden bedeli mukabilinde karşılanması konulu yazısı okundu. Oybirliğiyle gündeme alındı. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündem dışı 3: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 04.04.2017 tarihli ve 90548586-491 sayılı, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı İlanı konulu yazı okundu.

Yazının, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” başlıklı 73. maddesinde; “Belediye meclisi kararıyla; konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, teknoloji parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir. Bir alanın kentsel dönüşüm ve gelişim alanı olarak ilan edilebilmesi için yukarıda sayılan hususlardan birinin veya bir kaçının gerçekleşmesi ve bu alanın belediye veya mücavir alan sınırları içerisinde bulunması şarttır” denilmektedir. İlçemiz kent merkezini de içine alan bölgedeki yapılaşmaya bakıldığında; binaların birçoğunun temel mühendislik ilkelerinden uzak, plansız, düzensiz yapılaşmış olması, ekonomik ömrünü tamamlamış binaların çok olması, yolların dar olması, park-otopark-meydan gibi açık ve yeşil alanların, sosyal donatı alanlarının az olması nedeniyle kötü bir görünüme sahip olduğu, yaşam kalitesinin düşük olduğu görülmektedir.

Bu nedenle: Çarşı Mahallesi 14 ada 1 parsel, 15 ada 1, 2, 3, 4 parsel, 16 ada 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18 parsel, 17 ada 1, 2 parsel, 18 ada 1, 2 parsel, 19 ada 1, 2, 3, 4 parsel, 20 ada 1, 2, 4, 8, 10, 11, 13 parsel, 21 ada 1 parsel, 22 ada 6, 7, 8, 9 parsel, 23 ada 2, 3, 9 parsel, 24 ada 1 parsel, 25 ada 2, 3, 4, 5, 6, 10 parsel, 26 ada 1, 3, 4, 5, 6, 8 parsel, 27 ada 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 parsel, 29 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parsel, 30 ada 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 18, 19 parsel, 31 ada 1, 2, 3, 4, 7, 8, 13, 14 parsel, 32 ada 1, 2 parsel, 33 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 19, 21 parsel, 34 ada 1, 2 parsel, 35 ada 1, 4 parsel, 38 ada 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 parsel, 39 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parsel, 40 ada 1 parsel, 41 ada 1 parsel, 42 ada 3, 4, 5, 6 parsel 43 ada 1 parsel, 44 ada 1, 2, 3, 4 parsel, 45 ada 1 parsel, 46 ada 1 parsel, 47 ada 1 parsel, 48 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parsel, 49 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 64, 66, 71, 72, 73, 74 parsel, 51 ada 1, 2 parsel, 52 ada 1 parsel, 53 ada 1, 2, 3 parsel, 253 ada 8, 9 parsel, 265 ada 45, 69 parsel, 266 ada 47, 48, 71, 74, 75 parsel, 287 ada 1, 2, 3, 4, 5 parsel, 288 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parsel, 602 ada 4, 5, 8 parsel, 686 ada 1, 2, 3, 4 parsel; Kemaliye Mahallesi; 102 ada 1 parsel, 104 ada 1, 2, 3, 4 parsel, 105 ada 3, 4, 5 parsel, 106 ada 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 parsel, 107 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parsel, 149 ada 2, 4, 5, 6, 13 parsel, 150 ada 1, 6, 7 parsel, 258 ada 2, 3, 4 parsel, 259 ada 3, 5, 7 parsel, 681 ada 1, 2 parsel; Hürriyet Mahallesi; 152 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9, 10, 11, 12, 13,1 4, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 parsel, 157 ada 32, 33, 34, 35, 36, 37 parsel, 158 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 parsel, 159 ada 1, 2, 3 parsel, 160 ada 1, 2, 3, 4 parsel, 161 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 parsel, 163 ada 1 parsel, 267 ada 1, 2 parsel, 268 ada 1, 2 parsel, 283 ada 1, 2, 3 parsel, 631 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parsel, 632 ada 1, 2, 3 parsel, 633 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 parsel, 634 ada 1, 2 parsel, 635 ada 1 parsel, 636 ada 1 parsel; Cumhuriyet Mahallesi; 170 ada 1, 2, 3 parsellerde kayıtlı taşınmazları içine alan bölgenin; eskiyen kent merkezi görüntüsünden kurtularak, konut alanlarının, ticaret alanlarının, kamu alanlarının birbirinden ayrıldığı, sosyal donatıların ve rekreasyon alanlarının artırıldığı, daha düzenli, daha modern ve daha sağlıklı yaşam koşullarının oluşturulduğu modern bir kent merkezi yapılabilmesi için, yukarıda ada parsel bilgileri yazılmış olan, Çarşı-Kemaliye-Hürriyet ve Cumhuriyet Mahallelerinin bir kısmını kapsayan 13,7 hektar büyüklüğündeki alanın Kentsel Dönüşüm alanı ilan edilebilmesi hususunda olduğu anlaşıldı. Oybirliğiyle gündeme alındı. Konu hakkında Meclis Üyesi Aydın ÇALIŞ söz istedi. Bölge içinde bulunanlarını rızası alınarak yapılırsa güzel olur, dedi. Başka görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere İmar Komisyonu’na havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 2. Maddesi, Encümene Üye Seçimi: Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 27.03.2017 tarihli ve 78788835-432 sayılı yazı, 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 18/k ve 33. maddeleri gereği ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’ nin 20. Maddesine göre, encümene üye seçimi konusunda olduğu anlaşıldı. AK Parti grubu adına verilen önerge okundu. Önergede Meclis Üyeleri Ali Bayram TANRIVERDİ ve Davut SAĞLAM Encümen Üyeliği için aday gösterildiler. Yapılan “gizli oylama” neticesinde 15 oy kullanıldığı ve tümünün geçerli olduğu görüldü. Meclis üyeleri Ali Bayram TANRIVERDİ (15) oy ve Davut SAĞLAM (15) oy alarak encümen üyeliğine seçildiler. (Karar No:1)

Gündemin 3. Maddesi, İmar Komisyonu Üye Seçimi: Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 27.03.2017 tarihli ve 78788835-435 sayılı yazı; 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun. 24. Maddesi gereği ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’ nin 21. Maddesine göre, İmar Komisyonu Üye seçimi hususunda olduğu anlaşıldı. AK Parti grubu adına verilen önerge okundu. Önergede, Meclis Üyeleri Halil İbrahim GARBETOĞLU, Soner BEKTAŞ, Erol BAHADIR ve Özer AKTAŞ ve İmar Komisyonu için aday gösterildiler. Diğer meclis üyelerinden aday olunmadı. Ad okumak suretiyle yapılan “işaretle oylama” neticesinde, Meclis Üyeleri Halil İbrahim GARBETOĞLU, Soner BEKTAŞ, Erol BAHADIR ve Özer AKTAŞ ve İmar Komisyonu Üyeliğine seçildiler. Dört kişiden oluşturulan komisyonun görev süresi bir yıl olması oybirliği ile kabul edildi. (Karar No:2)

Gündemin 4. Maddesi, Plan Bütçe Komisyonu Üye Seçimi: Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 27.03.2017 tarihli ve 78788835-433 sayılı yazı; 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun. 24. Maddesi gereği ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’ nin 21. Maddesine göre, Plan ve Bütçe Komisyonu üye seçimi hususunda olduğu anlaşıldı. AK Parti grubu adına verilen önerge okundu. Önergede, Meclis Üyeleri Fatih SİVRİ, Metin Ali KARADENİZ, Şerafettin FURUNCU ve Yavuz SAYİN Plan ve Bütçe Komisyonu için aday gösterildiler. Meclis Üyesi Aydın ÇALIŞ da kendi grubu adına aday oldu. Ad okumak suretiyle yapılan “işaretle oylama” neticesinde, Meclis Üyeleri Fatih SİVRİ, Metin Ali KARADENİZ, Şerafettin FURUNCU, Yavuz SAYİN ve Aydın ÇALIŞ Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine seçildiler. Beş kişiden oluşturulan komisyonun görev süresi bir yıl olması oybirliği ile kabul edildi. (Karar No:3)

Gündemin 5. Maddesi, Totem Gelir Tarifesi: Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 20.03.2017 tarihli ve 57356450-71 sayılı, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddesi gereği 2017 yılında uygulanmak üzere, direkli (Totem) tanıtım elemanı için gelir tarifesinin oluşturulması hususundaki yazı okundu. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 6. Maddesi, Bem-Bir-Sen Memur Sendikası ile Görüşme Yetkisi: Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 20.03.2017 tarihli ve 57356450-71 sayılı, 6289 sayılı kanun, 11 Nisan 2012 tarih ve 28261 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, 4688 sayılı “Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu”nda değişiklik yapılarak yerel yönetimlerde sosyal denge sözleşmesi yapılması imkanı tanımıştır. Yasa gereği Bem-Bir-Sen ile görüşme yapmak ve sözleşme imzalamak üzere müzakere konulu yazı okundu. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 7. Maddesi, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü’nün Tahsis Talebi: Destek Hizmetleri Müdürlüğü ibareli 30.03.2017 tarihli ve 57358021-39 sayılı, Trabzon Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü’nün hizmet merkezi olarak kullanılmak üzere 150m² ile 250m² arasında bir alana ihtiyaçları olduğunu belediyemizin uygun bir alanının tahsis veya kiralık olarak talep ettiklerine dair yazı okundu. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 8. Maddesi, 2016 yılı Denetim Komisyonu Raporunun Görüşülmesi: Belediye Meclisinin 04.01.2017 tarihli toplantısında oluşturularak göreve başlayan Denetim Komisyonu çalışmasını tamamlayarak hazırladıkları 22.03.2017 tarihli denetim raporu, Meclis Başkanı tarafından, 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun. 25, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’ nin 22. Maddesine göre Denetim Komisyonu Başkanı Ali Bayram TANRIVERDİ tarafından okunarak meclise bilgi verildi. (Karar No:4)

Gündemin yoğun olması sebebiyle gündemin diğer maddelerini görüşmek üzere Nisan 2017 Meclis Toplantısı 2. Birleşimi 06.04.2017 tarih ve saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime son verildi.05.04.2017

Muhammet BALTA Cayit KURT Özer AKTAŞ

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi