SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

NİSAN 2019 1.BİRLEŞİM

MAHALLİ İDARELER SEÇİM SONRASI MECLİS TOPLANTISI

BİRİNCİ BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 13.04.2019 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

YOKLAMA

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Havva KURT

+

Ahmet BAŞTAN

+

Metin Ali KARADENİZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Okan BİLGİN

+

Ali ALAY

+

Özer AKTAŞ

+

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Selim ALP

+

Enver İSKENDEROĞLU

+

Şenol BÜLBÜL

+

Erol BAHADIR

+

Şerafettin FURUNCU

+

Fatih SİVRİ

+

Yusuf SAĞLAM

+

Vakfıkebir Belediyesi 31 Mart 2019 mahalli idareler seçim sonrası Meclisin ilk toplantısı, seçim sonuçlarının açıklandığı 08.04.2019 tarihini takip eden beşinci günü olan 13.04.2018 Cumartesi günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Muhammet BALTA başkanlığında toplandı.

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin beşinci maddesi gereği, Başkan tarafından meclisin en genç iki üyesi Şenol BÜLBÜL ve Okan BİLGİN geçici kâtip olarak davet edildi.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış ve Yoklama. Başkan, isim okumak suretiyle yoklama yapılarak tüm üyelerin mevcut olduğu tespit edildi.

Meclis Üyeleri Ahmet BAŞTAN, Şenol BÜLBÜL Ak Parti listesinden dilekçe vererek istifa ettikleri ifade edildi. MHP’ye geçtiklerini sözlü olarak beyan ettiler. Meclis Üyeleri Selim ALP ve Okan BİLGİN ise İlçe Seçim Kurulunda CHP’den ayrılıp İYİ Partiye geçtiklerini sözlü beyan ettiler. Bu durum için yazılı müracaat edilmesi gerektiği bilgilendirildi.

31 Mart 2019 mahalli idareler seçim ile oluşan yeni meclise başarı temenni edildi.

Gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 2. Maddesi: Meclis Birinci Başkan Vekili Seçimi. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5’inci ve 19’uncu maddeleri gereği, birinci başkan vekili seçimi.

AK Parti grubu adına verilen önerge okundu. Önergede, birinci başkan vekilliği için Meclis Üyesi Enver İSKENDEROĞLU aday gösterildi. Başka aday talebi olmadı. Yapılan “gizli oylama” neticesinde 16 oy kullanıldığı ve tümünün geçerli olduğu görüldü. Meclis Üyesi Enver İSKENDEROĞLU (16) oy alarak iki yıl görev yapmak üzere Meclis Birinci Başkan Vekili seçildi. (Karar: 1)

Meclis İkinci Başkan Vekili Seçimi: Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5’inci ve 19’uncu maddeleri gereği, ikinci başkan vekili seçimi.

AK Parti grubu adına verilen önerge okundu. Önergede, ikinci başkan vekilliği için Meclis Üyesi Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU aday gösterildi. Başka aday talebi olmadı. Yapılan “gizli oylama” neticesinde 16 oy kullanıldığı ve tümünün geçerli olduğu görüldü. Meclis Üyesi Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU (16) oy alarak iki yıl görev yapmak üzere Meclis İkinci Başkan Vekili seçildi. (Karar: 2)

Gündemin 3. Maddesi: Kâtip Üye Seçimi. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5’inci ve 19’uncu maddeleri gereği, kâtip üye seçimi.

AK Parti grubu adına verilen önerge okundu. Önergede asıl kâtip üye için, Meclis Üyeleri Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM, Yedek kâtip üye için Meclis Üyeleri Şerafettin FURUNCU ve Fatih SİVRİ aday gösterildiler. Başka aday talebi olmadı.

Yapılan “gizli oylama” neticesinde 16 oy kullanıldığı ve tümünün geçerli olduğu görüldü. iki yıl görev yapmak üzere Meclis Üyeleri Havva KURT (16) oy ve Yusuf SAĞLAM (16) oy alarak asıl kâtip üye; Meclis Üyeleri Şerafettin FURUNCU (16) oy ve Fatih SİVRİ (16) oy alarak yedek kâtip üye, seçildiler. (Karar: 3)

Kâtip üye seçimi yapıldığından geçici kâtip üyelerin görevi sona ermiş oldu. Kâtip üyelerin başkanlık divanındaki yerlerini almasıyla birleşime devam edildi. 13.04.2019

Muhammet BALTA Şenol BÜLBÜL Okan BİLGİN

Belediye Başkanı Geçici Kâtip Geçici Kâtip

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

Gündemin 4. Maddesi: Belediye Encümen Üyelerinin Belirlenmesi. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5’inci ve 20’nci maddeleri gereği, encümene üye seçimi.

AK Parti grubu adına verilen önerge okundu. Önergede encümen üyeliği için, Meclis Üyeleri Fatih Sivri ve Havva Kurt için aday gösterildi. Başka aday talebi olmadı.

Encümene üye seçimi için yapılan “gizli oylama” neticesinde, 16 oy kullanıldığı ve tümünün geçerli olduğu görüldü. Meclis Üyeleri Fatih SİVRİ (16) oy ve Havva KURT (16) oy alarak bir yıl görev yapmak üzere encümene üye seçildiler. (Karar: 4)

Gündemin 5. Maddesi: Doğu Karadeniz Belediyeler Birliğine Üye Seçilmesi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ibareli 05.04.2019 tarihli ve 97991899-105.03- E.825 sayılı yazı, “Doğu Karadeniz Belediyeler Birliğine Üye Seçilmesi” konusunda olduğu anlaşıldı.

AK Parti grubu adına verilen önerge okundu. Önergede, Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği asıl üye için Meclis Üyesi Yusuf SAĞLAM, yedek üye için Meclis Üyesi Havva KURT aday gösterildiler. Başka aday talebi olmadı.

Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği üyeliği için yapılan “işaretle oylama” neticesinde, Meclis Üyesi Yusuf SAĞLAM asıl üye, Meclis Üyesi Havva KURT yedek üye olarak birlik üyeliğine seçildiler. (Karar: 5)

Gündemin 6. Maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonu Üye seçimi. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5’inci ve 21’inci maddeleri gereği, Plan ve Bütçe Komisyonu üye seçimi.

Plan ve Bütçe Komisyonu, görev süresi bir yıl olmak beş kişiden oluşmasına, parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlandığında, AK Parti için üç üye, MHP bir Üye ve İYİ Parti bir üye ile oluşturulması oy birliğiyle kabul edildi.

AK Parti grubu adına verilen önerge okundu. Önergede Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği için, Meclis Üyeleri Şerafettin FURUNCU, Özer AKTAŞ ve Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU aday gösterildiler. Meclis üyesi Şenol BÜLBÜL MHP adına ve Meclis üyesi Okan BİLGİN İYİ parti adına aday oldu.

Plan ve Bütçe Komisyonu için yapılan “işaretle oylama” neticesinde, Meclis Üyeleri Şerafettin FURUNCU, Özer AKTAŞ, Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU, Şenol BÜLBÜL ve Okan BİLGİN Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine seçildiler. (Karar: 6)

Gündemin 7. Maddesi: İmar Komisyonu Üye Seçimi. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5’inci ve 21’inci maddeleri gereği, İmar Komisyonu üye seçimi.

İmar Komisyonu, görev süresi bir yıl olmak beş kişiden oluşmasına, parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlandığında, AK Parti için üç üye, MHP bir Üye ve İYİ Parti bir üye ile oluşturulması oy birliğiyle kabul edildi.

AK Parti grubu adına verilen önerge okundu. Önergede İmar Komisyonu Üyeliği için, Meclis Üyeleri Ali Bayram TANRIVERDİ, Erol BAHADIR ve Enver İSKENDEROĞLU aday gösterildiler. Meclis üyesi Ahmet BAŞTAN MHP adına ve Meclis üyesi Selim ALP İYİ parti adına aday oldu.

İmar Komisyonu için yapılan “işaretle oylama” neticesinde, Meclis Üyeleri Meclis Üyeleri Ali Bayram TANRIVERDİ, Erol BAHADIR, Enver İSKENDEROĞLU, Ahmet BAŞTAN ve Selim ALP İmar Komisyonu Üyeliğine seçildiler. (Karar: 7)

Başkan, 8’inci gündem maddemiz ile 9’uncu gündem maddemizin görüşme sırasının yer değiştirilmesini talep etti. 8’inci ile 9’uncu maddelerimizin görüşme sıralarının değiştirilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 8. Maddesi, 2018 yılı Denetim Komisyonu Raporunun Okunması: Belediye Meclisinin 02.01.2019 tarihli birleşiminde oluşturularak göreve başlayan Denetim Komisyonu çalışmasını tamamlayarak hazırladıkları 29.03.2019 tarihli denetim raporu, Meclis Başkanı tarafından, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25’inci maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22’inci maddesine göre Meclis Üyesi Şerafettin FURUNCU tarafından okunarak meclise bilgi verildi. (Karar No:8)

Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin, Başkanlık divanı başlıklı 9’uncu maddesi “…yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü oturuma, meclis başkan vekili başkanlık yapar.” ibaresi gereği gündemin 9’uncu maddesi olan 2018 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi için birleşime beş dakika ara verildi. 13.04.2019

Muhammet BALTA Havva KURT Yusuf SAĞLAM

Belediye Başkanı Kâtip Kâtip

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

TARİH : 13.04.2019

BİRLEŞİM : 1

OTURUM : 2

MECLİS BİRİNCİ BAŞKAN V. : Enver İSKENDEROĞLU

KATİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

Birinci oturuma katılan meclis üyelerinin tamamı ikinci oturuma da katıldığı görüldü.

Gündemin 9. Maddesi: 2018 Yılı Faaliyet Raporu. 5393 sayılı Belediye Kanununun 56’ncı maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanununun 41’inci maddesi gereğince hazırlanan 2018 yılı Faaliyet Raporu.

Belediye Başkanlığının 2018 Yılı Faaliyet Raporu görüşmeye açılarak okundu. Yapılan “işaretle oylama” neticesinde 2018 yılı Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi. (Karar: 9)

Birleşime 5 dakika ara verildi. 13.04.2019

Enver İSKENDEROĞLU Havva KURT Yusuf SAĞLAM

Meclis Birinci Başkan V. Kâtip Kâtip

Meclis Üyesi Meclis Üyesi Meclis Üyesi

TARİH : 13.04.2019

BİRLEŞİM : 1

OTURUM : 3

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KATİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

İkinci oturuma katılan meclis üyelerinin tamamı üçüncü oturuma da katıldığı görüldü.

Üçüncü Oturum, Meclis Başkanı Muhammet BALTA başkanlığında başladı. Yapılan çalışmalardan ve hazırlanan rapordan dolayı, meclis üyelerine ve birim müdürlerine teşekkür konuşması yaptı.

Dilek ve Temenniler maddesinin 11’inci madde ve 10’uncu madde olarak ise Meclisin toplantı günlerinin ve tatil ayı belirlenmesi gerektiği ve gündeme alınması oylandı. Gündeme alınması 10’uncu madde olarak görüşülmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 10. Maddesi: Meclisin toplantı günlerinin ve tatil ayı belirlenmesi: 5393 sayılı Belediye Kanununun 20’nci, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6’ncı maddesi gereği, meclis toplantıları her ayın ilk haftası Çarşamba günü saat 14.00’te toplanılması; Belediye Meclisimizin tatilinin Ağustos 2019 olarak belirlenmesi, meclisimizce oybirliği ile kabul edildi. (Karar: 10)

Gündemin 11. Maddesi: Dilek ve Temenniler. Meclis Üyeleri Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU, Ali Bayram TANRIVERDİ, Şerafettin FURUNCU ve Ali ALAY söz istediler.

Meclis Üyesi Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU, İkinci dönemizle sizin başkanlığınızda burada olmaktan onur duydum. Teşekkür ederim.

Meclis Üyesi Ali Bayram TANRIVERDİ, İkinci dönemimiz olması sebebiyle ayrı heyecanlıyım bu dönemde de iyi işler yapılacaktır. Teşekkür ederim.

Meclis Üyesi Şerafettin FURUNCU, yapılan seçimler demokratik bir ortamda gerçekleştiği için mutlu oldum. Bu ortamda bulunmaktan mutluyum. Önceki meclis üyesi arkadaşlarıma ve yeni seçilen arkadaşlarıma hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim.

Meclis Üyesi Ali ALAY, Vakfıkebirimiz için yaptığınız çalışmaları takdirle izledim. Bu anlamda işi icrası kısmında yer almak ayrı mutluluk verici, birlik beraberlik içinde uyumlu bir çalışma olacağı ve daha güzel işler yapılacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim.

Gündemin 12. Maddesi: Kapanış. Başkan, Gündemde görüşülecek başka madde yok Mayıs 2019 toplantısı, 01 Mayıs 2019 tatil olması sebebiyle 02.05.2019 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere toplantıya son verildi. 13.04.2019

Muhammet BALTA Havva KURT Yusuf SAĞLAM

Belediye Başkanı Kâtip Kâtip

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi