SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

NİSAN 2023

NİSAN 2023 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

BİRİNCİ BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 05.04.2023 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

Vakfıkebir Belediyesi Nisan 2023 meclis toplantısı birinci birleşimi 05.04.2023 Çarşamba günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Meclis Başkanı Muhammet Balta başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış. Yapılmış ve yapılmakta olan işler hakkında bilgi verildi.

Gündemin 2. Maddesi: Yoklama. Başkan tarafından, isim okumak suretiyle yoklama;

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Havva KURT

+

Ahmet BAŞTAN

+

Metin Ali KARADENİZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Okan BİLGİN

-

Ali ALAY

+

Özer AKTAŞ

-

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Selim ALP

+

Enver İSKENDEROĞLU

+

Şenol BÜLBÜL

+

Erol BAHADIR

+

Şerafettin FURUNCU

+

Fatih SİVRİ

+

Yusuf SAĞLAM

+

Meclis Başkanlığına hitaben Meclis Üyeleri Okan Bilgin ve Özer Aktaş’ın izin dilekçeleri okundu. Meclis Üyeleri Okan Bilgin ve Özer Aktaş’ın izinli sayılmaları oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan, toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldı, toplantıyı açıyorum. Nisan ayı toplantımız hayırlı olsun. Yapılmış ve yapılmakta olan işler hakkında bilgi verildi.

Önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata olmadığı görüldü.

Gündem diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 3. Maddesi: Encümen Üye Seçimi. Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 29.03.2023 tarihli ve 5619 sayılı, “Encümen Üye Seçimi” konulu yazı okundu. Yazının, Encümen Üye Seçimi ile ilgili olduğu anlaşıldı. Konu hakkında görüş talep eden olmadı.

Meclis başkanlığına hitaben Ak Parti grubunun verdiği önerge ile Meclis Üyeleri Yusuf Sağlam ve Metin Ali Karadeniz önerildi. Başka adaylık talebi olmadı. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33’üncü maddesine istinaden Encümen Üyeliği için “Gizli” oylama usulüne göre yapılan seçimde;

Yusuf Sağlam : 14 (On Dört) oy,

Metin Ali Karadeniz : 14 (On Dört) oy aldılar.

Kullanılan oyların tamamı geçerli sayıldı. Meclis Üyeleri Yusuf Sağlam 14 (On Dört) oy, Metin Ali Karadeniz 14 (On Dört) oy alarak 1 (bir) yıllığına Encümen Üyeliğine seçildiler. (Karar 1)

Gündemin 4. Maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçimi. Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 29.03.2023 tarihli ve 5620 sayılı, “Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçimi” konulu yazı okundu. Yazının, Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçimi ile ilgili olduğu anlaşıldı. Konu hakkında görüş talep eden olmadı.

Meclis başkanlığına hitaben Ak Parti grubunun verdiği önerge ile Meclis Üyeleri Özer Aktaş, Şerafettin Furuncu ve Havva Kurt, Plan ve Bütçe Komisyonuna önerildiler. Meclis Üyeleri Şenol Bülbül ve Selim Alp kendi parti grupları adına aday oldular.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24’üncü maddesine istinaden “işaretle oylama” ile yapılan seçimde; Meclis Üyeleri Özer Aktaş, Şerafettin Furuncu, Havva Kurt, Selim Alp ve Şenol Bülbül, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine 1 (Bir) yıllığına oy birliğiyle seçildiler. (Karar 2)

Gündemin 5. Maddesi: İmar Komisyonuna Üye Seçimi. Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 29.03.2023 tarihli ve 5621 sayılı “İmar Komisyonuna Üye Seçimi” konulu yazı okundu. Yazının, İmar Komisyonuna üye seçimi ile ilgili olduğu anlaşıldı. Konu hakkında görüş talep eden olmadı.

Meclis başkanlığına hitaben Ak Parti grubunun verdiği önerge ile Meclis Üyeleri Enver İskenderoğlu, Erol Bahadır ve Fatih Sivri, İmar Komisyonuna önerildiler. Meclis Üyeleri Ahmet Baştan ve Okan Bilgin kendi parti grupları adına aday gösterildiler.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24’üncü maddesine istinaden “işaretle oylama” ile yapılan seçimde; Meclis Üyeleri Enver İskenderoğlu, Erol Bahadır, Fatih Sivri, Ahmet Baştan ve Okan Bilgin, İmar Komisyonu Üyeliğine 1 (Bir) yıllığına oy birliğiyle seçildiler.(Karar 3)

Gündemin 6. Maddesi: Denetim Komisyonu Raporunun Okunması. Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 29.03.2023 tarihli ve 5622 sayılı “Denetim Komisyonu Raporunun Okunması” konulu yazı okundu. Yazının, Belediye Meclisinin 05.01.2023 tarihli birleşiminde 2 sayılı kararı ile oluşturularak göreve başlayan Denetim Komisyonu çalışmasını tamamlayarak hazırladıkları 15.03.2023 tarihli denetim raporunun okunmak suretiyle meclise bilgi verilmesi ile ilgili olduğu anlaşıldı. Konu hakkında görüş talep eden olmadı.

5393 sayılı Belediye Kanununun 25’inci maddesi, Belediye Çalışma Yönetmeliği 22’nci maddesi uyarınca seçilmiş Denetim Komisyonunun, Belediyemiz 2022 yılı gelirleri, giderleri, gelirler ve giderler ile bunlara ilişkin hesap kayıt işlemlerini gösteren 15.03.2023 tarihli denetim raporu okunarak Meclise bilgi verildi. (Karar 4)

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin, Başkanlık divanı başlıklı 9’uncu maddesi “…yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü oturuma, meclis başkan vekili başkanlık yapar.” ibaresi gereği, başkan, meclise başkanlık yapmak üzere Meclis Birinci Başkan Vekili Enver İskenderoğlu’na yerini bıraktı. 05.04.2023

Muhammet BALTA Havva KURT Yusuf SAĞLAM

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

TARİH : 05.04.2023

BİRLEŞİM : 1

OTURUM : 2

MECLİS BİRİNCİ BAŞKAN V. : Enver İSKENDEROĞLU

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

Gündemin 7. Maddesi: Faaliyet Raporunun Görüşülmesi. Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 29.03.2023 tarihli ve 5624 sayılı, “2022 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi” konulu yazı okundu. Konu hakkında görüş talep eden olmadı.

2022 yılı faaliyet raporu sunumu yapıldı. Başkan vekili söz almak isteyenleri sordu. Konuşma talebi olmadı.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 56’ncı maddesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunun 41’inci Maddesine göre hazırlanan faaliyet raporu, 5393 sayılı Kanunun 18’inci maddesinin (a) bendine istinaden, 2022 Yılı Faaliyet Raporu için yapılan oylamada, oy birliği ile “yeterli” görülmüştür. Gereği için kararın Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 5)

Başkan vekili, Belediye Başkanımız, meclis üyelerine ve personele teşekkür etti. Başkan vekili, meclise başkanlık yapmak üzere başkana yerini bıraktı. 05.04.2023

Enver İSKENDEROĞLU Havva KURT Yusuf SAĞLAM Meclis Birinci Başkan V. Katip Üye Katip Üye

Meclis Üyesi Meclis Üyesi Meclis Üyesi

TARİH : 05.04.2023

BİRLEŞİM : 1

OTURUM : 3

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

Başkan, Enver başkanımıza teşekkür ediyorum, Bu çalışmaları bizler yaparken sizlerin, halkımızın desteğiyle ve çalışma arkadaşlarımızın üstün gayretiyle birlikte yürütüyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah birlikte daha güzel çalışmalara imza atarız.

Hem sizlerin hem de Vakfıkebir halkının Ramazanı Şeriflerini tebrik ediyorum, hayırlara vesile olmasını Cenabı Allahtan niyaz ediyorum. Bayrama da inşallah kavuşur hep birlikte kutlarız.

Başkan vekili söz almak isteyenleri sordu.

Meclis Üyesi Enver İskenderoğlu: Vatandaşımızın da gündeminde olan parkın süresinin bittiğini biliyoruz. Bununla alakalı planlamamız var mı?

Meclis Üyesi Şerafettin Furuncu: Ramazanımız mübarek olsun. Depremle ilgili yardımlaşma için milletimize teşekkür ediyorum. Japon bilim adamlarının deprem çalışmalarına hayran kaldım. Belediyemizin deprem eylem planı var mı? Kentsel dönüşüm hangi aşamada, uygulama durumu var mı? Teşekkür ediyor saygılarımı sunuyorum.

Meclis Üyesi Selim Alp: Ramazan mübarek olsun. Organize sanayiye taş taşıyan büyük arabalar yüzünden mahalle yolu zemininin bozulmasına sebep oldu. Doğal olarak mahalleli bu durum ne kadar devam edeceğini merak ediyor. Doğalgaz durumu ne aşamada? Kavşak son durumu ne? Teşekkür ederim.

Başka sö talebi olmadı.

Mayıs 2023 Meclis toplantısı 03.05.2023 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime son verildi. 05.04.2023

Muhammet BALTA Havva KURT Yusuf SAĞLAM

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi