Sefa SAKA | sefa.saka@gmail.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

VAKFIKEBİR İLÇESİ, KIYI VE SAHİL DÜZENLEMESİ AMAÇLI İLAVE VE REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI- İLAVE PLAN NOTU” PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ASKI İLANI

25 Şubat 2020 Salı

VAKFIKEBİR İLÇESİ, KIYI VE SAHİL DÜZENLEMESİ AMAÇLI İLAVE VE REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI- İLAVE PLAN NOTU”

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ASKI İLANI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 03/07/2019 gün ve E.150336 sayılı işlemle onaylanan Trabzon İli, Vakfıkebir İlçesinde “Fuar, Park, Açık Spor Alanı, İskele, Kara ve Hava Ulaşımına Yönelik Altyapı Tesis Alanı ve Atıksu Tesisleri Alanı” amaçlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planına 1 aylık ilan süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda plan notlarına ilave hüküm eklenmesi suretiyle 10/02/2020 tarihli ve E.33886 sayılı işlemle yeniden onaylanmıştır. Onaylanan planlar 24/02/2020 tarihinde Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosunda ve Müdürlüğün web sitesinde 1 (bir) ay süreyle askıya çıkartılmıştır.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN:

https://trabzon.csb.gov.tr/vakfikebir-plan-degisikligi-duyuru-406393