SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

MART 2020 2.BİRLEŞİM

MART 2020 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

İKİNCİ BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 05.03.2020 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

Vakfıkebir Belediyesi Mart 2020 meclis toplantısı ikinci birleşimi 05.03.2020 Perşembe günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Meclis Başkanı Muhammet Balta başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Yoklama. Başkan tarafından, isim okumak suretiyle yoklama;

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Havva KURT

+

Ahmet BAŞTAN

+

Metin Ali KARADENİZ

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Okan BİLGİN

+

Ali ALAY

Özer AKTAŞ

+

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Selim ALP

+

Enver İSKENDEROĞLU

+

Şenol BÜLBÜL

Erol BAHADIR

+

Şerafettin FURUNCU

+

Fatih SİVRİ

+

Yusuf SAĞLAM

+

Başkan, toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldı, birleşimi açıyorum dedi.

Önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata olmadığı görüldü.

Meclis Başkanlığına hitaben Meclis Üyeleri Ali Alay, Metin Ali Karadeniz ve Şenol Bülbül’ün izin dilekçeleri okundu. Meclis Üyeleri Ali Alay, Metin Ali Karadeniz ve Şenol Bülbül’ün izinli sayılmaları oy birliğiyle kabul edildi.

Dünkü birleşim sonrası, Bahar Kalkanı harekâtında şehit olan askerimizin Trabzon’daki cenaze törenine katıldık. Mahşeri bir kalabalıktı. Şehidimize Allahtan rahmet, yakınların başsağlığı diliyorum.

Belediye Meclisindeki parti guruplarının müşterek imzalı “Bahar Kalkanı” harekâtına destek bildirgesi okundu. Bildirge;

“Suriye İdlib gerginliği azaltma bölgesinde kahraman ordumuza karşı yapılan alçak ve menfur saldırıları Vakfıkebir Belediyesi Meclisi olarak nefretle kınıyoruz.

Acımız büyüktür.

Şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz.

Vatanımızın birliği dirliği için kenetlenen kahraman ordumuz gereken cevabı misliyle vermiş şehitlerimizin kanını yerde bırakmamıştır.

Siyasi görüş ve farklılıklarımız ne olursa olsun Vakfıkebir Belediye Meclisi olarak yapılan bu menfur saldırının ardından ordumuz tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatını destekliyoruz.

Gerçekleştirilen harekât ile; rejimin ve destekçilerinin masum insanlara yönelik yaptıkları katliamların önlenmesi, topraklarından sürülerek sınırımıza göç etmeye zorlanan Suriye vatandaşlarının can güvenliğinin sağlanması ve ülkemize yönelen tehditlerin ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti, Suriye halkının ve Türk halkının güvenliğini, refahını ve huzurunu istemektedir.

Bahar Kalkanı Harekâtında ülkemizin ve Kahraman Mehmetçiğimizin yanındayız.

Gün, her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür.

Harekâtın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyor, ordumuza başarılar diliyoruz. Yüce Allah Mehmetçiklerimizin yardımcısı olsun. Şeklindeki bildirge Meclisimizce oybirliğiyle kabul edilmiştir.” İfadelerine yer verildi.

Bahar Kalkanı Harekâtında desteklediğimizi kamuoyuna deklere ettiğimiz, meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi. (Karar 2)

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 2/a Madde: İmar Komisyonunun “1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına İkinci Askı Yapılan İtirazlar” konusundaki Raporu. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 02.03.2020 tarihli ve E.452 sayılı “1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına İkinci Askı Süresinde Yapılan İtirazlar” konulu yazıya ait İmar Komisyonu raporları.

Vakfıkebir Merkez ve Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Açıklama Raporu ve Plan Hükümlerine yapılan 192 adet itirazın; Vakfıkebir Belediye Meclisinin 06.12.2019 tarihli oturumunda ve Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisin 14.01.2020 oturumlarında değerlendirilmesi sonucunda; itirazlara ilişkin yapılan düzenlemelere askı süresi içerisinde yapılan itirazların 3194 sayılı yasanın 8. maddesi gereğince işlem yapılmak üzere tarafımıza iletildiği anlaşıldı.

Rapor 5: İlçemiz Kemaliye Mahallesi 140 ada 4 parsel nolu taşınmazların maliklerinden İsmet YİLMAZ 17.02.2020 tarih ve 375 kayıt nolu dilekçesinde taşınmazının üzerinde yer alan evin taşıt yolu üzerinde kaldığı, taşınmazın güneyindeki komşu ile şuyulu konuma getirildiğini ifade etmekle birlikte yapılaşma koşullarına ve taşınmaz üzerinde planlanan yeşil alan-yaya kurgusuna itiraz etmektedir.

İtiraza konu taşınmaz malikinin 1. Askı süresi içerisinde 08.11.2019 tarih 936 sayılı ve 25.11.2019 tarih 1067 kayıt nolu itiraz dilekçelerinde ifade edilenler doğrultusunda planın uygulama kabiliyeti ve kolaylığının artırılmasının sağlanması amacıyla parselin ortasından geçen 7 metrelik yolun güneye kaydırılarak park alanının daraltılmasına ilişkin kısmen düzenleme yapılmıştır. Yapılan düzenlemenin askı sürecinde, taşınmaz maliki tarafından yapılan itirazın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, 1/1000 Uygulama İmar Planında emsal değerleri ve ana taşıt yollarında değişikliğe yönelik itirazların plan kurgusu açısından dikkate alınamayacağı, 7 metrelik yolların ve yeşil alanların plan kurgusunun kamusal kullanımlar ile konut dokusu göz önüne alınarak şekillendiği, bu yolun konut bölgeleri ve yeşil doku arasında servis sağlayıcı güzergah olması nedeniyle kaldırılamayacağı, kaldırılması durumunda sürekliliğin engelleneceğinden anılan taşınmaz ile ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 3)

Rapor 6: “İlçemiz Küçükdere Mahallesi 130 ada 7 parsel nolu taşınmaz maliklerinden Nazmi GÜMÜŞ 19.02.2020 tarih ve 399 kayıt nolu dilekçesinde taşınmazın güneyinde bulunan iki adet 7 m lik yolun ve park alanının güneye kaydırılarak komşu parsellerle ortak geçirilmesi, 6 ve 7 nolu parseller arasındaki 7 m lik yolun kaldırılması konusunda itirazda bulunmuştur.

İtiraza konu taşınmaz 04.11.2019 tarih ve 2316 kayıt nolu dilekçesine istinaden düzenleme yapılmıştır. Yapılan düzenlemelerin askı sürecinde taşınmaz maliki tarafından yapılan itiraz ile 7 metrelik yolların ve yeşil alanların plan kurgusunun kamusal kullanımlar ile konut dokusu göz önüne alınarak şekillendiği, bu yolun konut bölgeleri ve yeşil doku arasında servis sağlayıcı güzergah olması nedeniyle kaldırılamayacağı, kaldırılması durumunda sürekliliğin engelleneceği, bahse konu talebin imar uygulama araçlarıyla karşılanabilecek olması nedeniyle anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 4)

Rapor 7: “İlçemiz Küçükdere Mahallesi 130 ada 5 parsel nolu taşınmaz maliklerinden Fahri Başa GÜMÜŞ 19.02.2020 tarih ve 400 kayıt nolu dilekçesinde taşınmazın güneyinde bulunan iki adet 7 m lik yolun ve park alanının güneye kaydırılarak komşu parsellerle ortak geçirilmesi konusunda itirazda bulunmuştur.

İtiraza konu taşınmaz 04.11.2019 tarih ve 920 kayıt nolu dilekçesine istinaden düzenleme yapılmıştır. Yapılan düzenlemelerin askı sürecinde taşınmaz maliki tarafından yapılan itiraz ile 7 metrelik yolların ve yeşil alanların plan kurgusunun kamusal kullanımlar ile konut dokusu göz önüne alınarak şekillendiği, bu yolun konut bölgeleri ve yeşil doku arasında servis sağlayıcı güzergah olması nedeniyle kaldırılamayacağı, kaldırılması durumunda sürekliliğin engelleneceği, bahse konu talebin imar uygulama araçlarıyla karşılanabilecek olması nedeniyle anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 5)

Rapor 8: “İlçemiz Küçükdere Mahallesi 130 ada 6 parsel nolu taşınmaz maliklerinden İsmail GÜMÜŞ 19.02.2020 tarih ve 401 kayıt nolu dilekçesinde taşınmazın güneyinde bulunan iki adet 7 m lik yolun ve park alanının güneye kaydırılarak komşu parsellerle ortak geçirilmesi, 6 ve 7 nolu parseller arasındaki 7 m lik yolun kaldırılması konusunda itirazda bulunmuştur.

İtiraza konu taşınmaz 04.11.2019 tarih ve 917 kayıt nolu dilekçesine istinaden düzenleme yapılmıştır. Yapılan düzenlemelerin askı sürecinde taşınmaz maliki tarafından yapılan itiraz ile 7 metrelik yolların ve yeşil alanların plan kurgusunun kamusal kullanımlar ile konut dokusu göz önüne alınarak şekillendiği, bu yolun konut bölgeleri ve yeşil doku arasında servis sağlayıcı güzergah olması nedeniyle kaldırılamayacağı, kaldırılması durumunda sürekliliğin engelleneceği, bahse konu talebin imar uygulama araçlarıyla karşılanabilecek olması nedeniyle anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 6)

Rapor 9: “İlçemiz Hacıköy Mahallesi 394 ada 13 parsel nolu taşınmaz maliklerinden Mahmut ÇALIŞ 28.02.2020 tarih ve 484 kayıt nolu dilekçesinde taşınmazın kuzeyinden, doğusundan ve batısından geçen 10 m. genişliğindeki yol ile mağdur edildiğini ifade ederek, sahilden gelen 7 m. yolun aynen devam etmesi ve 10 m.lik yolun kaldırılması konusunda itirazda bulunmuştur.

İtiraza konu taşınmaza 1. Askı süresi içerisinde yapılan itiraz Vakfıkebir Belediye Meclisinin 06.12.2019 tarihli ve Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2020 tarihli oturumlarından değerlendirilerek karar bağlanmış ve ilgili kararlar 20.02.2020 tarih ve E.339 sayılı resmi yazı ile taşınmaz malikine bildirilmiştir. Bahse konu itiraz 1. Askı süresi içerinde gelen İtirazların değerlendirilmesi sonucu yapılan düzenleme sınırları içerisinde kalmadığından komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 7)

Gündemin 3/a Madde: Plan Bütçe Komisyonunun “Ekonomik Ömrünü Tamamlayan Araçlar” konusundaki Raporu. Fen İşleri Müdürlüğü ibareli 26.02.2020 tarihli ve E.435 sayılı, “Ekonomik Ömrünü Tamamlayan Araçlar” konulu yazıya ait Plan Bütçe Komisyonu raporu.

Belediyemiz araç ve makine parkında bulunan ekonomik ömrünü tamamlayan aşağıda listelenen araç ve iş makinaların ekonomik ömrünü doldurduğu ve kullanımlarının fayda/maliyet açısından bakıldığında ekonomik olmaktan uzak kaldığı tamir, bakım ve onarım masraflarından anlaşılmaktadır.

Sıra No

Araç/İş Makinasının adı

Markası

Plakası

Model Yılı

Şasi No

Motor No

1

Kamyonet (Cenaze aracı)

Dodge/Fargo D100

61 HA 310

1984

12841268902

B4CSC2259628

2

Kamyonet

Fiat Ducato

61 HJ 998

2001

3207531

ZFA23000005987608

İş Makineleri

1

Greyder

Komatsu

61.86-200402

1986

65049

80831

2

Beko Loder

JCB 4CX

61.07-200303

2007

1332936

SB40066U2666807

Belediyemiz araç ve makine parkında bulunan ekonomik ömrünü tamamlayan araç ve iş makinalarında faal olanların faal halde, olmayanların ise hurda halinde satışının yapılması uygun görülmüştür.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın Fen İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 8)

Gündemde görüşülecek konumuz kalmadı. Dilek ve temenni için söz almak isteyenler soruldu. Konuşma talebi olmadı.

Nisan 2020 Meclis toplantısı 01.04.2020 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere toplantıya son verildi. 05.03.2020

Muhammet BALTA Havva KURT Yusuf SAĞLAM

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi